Projekt EU misli financiran je sredstvima EU, kroz program IPA INFO 2009.
Projekt je započeo 1.prosinca 2010., a provedba će završiti 30.studenog 2011.godine.

Opći cilj:
Podići svijest mladih i predstavnika dionika u procesu proširenja kroz produbljivanje znanja i prihvaćanje vrijednosti i standarda Europske unije, kao i koristi koje će Europska unija donijeti Panonskoj Hrvatskoj.
Specifični cilj:
Podići razinu informiranosti i razumijevanje mladih, predstavnika dionika i šire javnosti u Osječko-baranjskoj, Vukovarsko-srijemskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji, kroz jačanje aktivnog sudjelovanja u javnim debatama, istraživanju i aktivnostima informiranja, kao i promoviranju sinergije i međusektorske suradnje kroz mogućnosti učenja iz primjera dobre prakse i razmijene iskustava s članicama Europske unije.

Partneri:
Osječko-baranjska županija, Vukovarsko-srijemska županija i Sisačko-moslavačka županija

Ciljane skupine:

  1. Mladi, između 16 i 19 godina, učenici srednjih škola;
  2. Mladi, između 15 i 30 godina, korisnici i potencijalni korisnici Info centara za mlade u Osijeku, Vukovaru i Sisku;
  3. Predstavnici dionika, javnih institucija, organizacija civilnog društva, a posebice udruga mladih, lokalne i regionalne samouprave, te mediji s područja tri županije.

Glavne aktivnosti:

  1. Razvoj i provedba istraživanja, aktiovnosti informiranja i javnih debata za mlade, učenike srednjih škola i korisnike Info centara za mlade u Osječko-baranjskoj, Vukovarsko-srijemskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji.
  2. Provedba Javnih promotivnih događaja u 13 gradova u 3 županije
  3. Organiziranje Regionalne konferencije u Osijeku
  4. Promotivne aktivnosti – promoviranje rezultata projekta i učinaka financiranih projekata sredstvima EU, kao i promoviranje aktivnosti motiviranja mladih na sudjelovanje u demokratskim procesima.