Projekt “Euro-znalci”  financiran je sredstvima Vukovarsko-srijemske županije, a provodi se od 1. ožujka do 1. lipnja 2011. godine.

Cilj projekta: osvijestiti kod djece osnovnoškolske dobi značaj njihovog budućeg uključivanja u procese europskih integracija

Specifični ciljevi:

  • informirati učenice i učenike osnovnih škola o EU i pitanjima važnim za promociju humanih vrijednosti, prava djece i mladih
  • educirati učenice i učenike o teorijskim okvirima EU koristeći metode i pristupe neformalnog obrazovanja
  • informirati učenice i učenike o procesu integracije Hrvatske u Europsku Uniju
  • poticati aktivan dijalog, kreiranje mišljenja i razmjenu stavova o EU kod djece
  • poticati aktivno sudjelovanje djece u učenju o različitim kulturnim i društvenim vrijednostima pojedinih naroda u EU
  • omogućiti kreativan izričaj djece tijekom procesa učenja
  • promovirati neformalno obrazovanje i njegove vrijednosti kao neizostavnu nadopunu formalnom sustavu školovanja u RH

Ciljane skupine:
Učenici i učenice 2 osnovne škole na području grada Vukovara, odnosno učenici i učenice dva 5. ili 6. razreda osnovnih škola, s po najmanje 20 učenika i učenica u razredu.
Očekujemo kako će sudjelovanje djece u atraktivnom programu rada omogućiti indirektno informiranje njihovih vršnjaka, ali i nekolicine prosvjetnih djelatnika. Stoga smatramo kako bismo ovim projektom mogli indirektno utjecati na informiranje barem 150 djece i prosvjetnih djelatnika, ali i roditelja, obitelji, rodbine i prijatelja djece iz naše osnovne ciljane skupine.

Glavne aktivnosti:
Usklađivanje programa aktivnosti s individualnim potrebama i razinama znanja učenica i učenika.
Provedba niza aktivnosti informiranja, educiranja i povezivanja djece i mladih kroz interaktivne radionice i završni kviz.