Cilj projekta “I…akcija!” jest promovirati aktivno građanstvo mladih, posebice njihovo zajedničko građanstvo u Europskoj uniji. Projekt se usredotočava na unaprjeđenje postojećih i razvoj novih vještina u području informiranja mladih, koristeći metodologiju treninga koja omogućava prijenos relevantnih informacija između zemalja Europske unije i zemalja kandidatkinja o informiranju mladih u EU, te o organizaciji informativnog rada s mladima u EU i mogućnosti uključivanja mladih u aktivno građanstvo. Partneri (promotori) u projektu su udruge mladih iz EU – Slovenije i Luksemburga, te zemalja kandidatkinja – Turske i Hrvatske. Projekt je namijenjen za 24 sudionika, po 6 iz svake od zemalja, koji će biti potaknuti, unatoč njihovoj kulturnoj različitosti, identificirati zajedničke vrijednosti, aktivno sudjelovati u procesu učenja i njihovom razvoju kapaciteta za korištenje različitih participativnih metoda kako bi omogućili civilni dijalog među mladima u svojim zemljama, a posebice s mladima s manjim mogućnostima. Sudionici će intenzivno raditi na prijenosu tehničkih znanja i vještina. Odabrane metode omogućit će razmjenu ideja i informacija. Projekt će trajati od 1.svibnja do 1.listopada, a glavna aktivnost trajat će 8 dana. Projekt uključuje pripremne i glavnu aktivnost – teorijski i praktični dio treninga, te interkulturalna događanja, kao i nastavne aktivnosti sudionika nakon povratka u svoje zemlje.

Projekt ”I…akcija!” financiran je sredstvima Europske komisije kroz program Mladi na djelu, Akcija 4.3. Osposobljavanje i umrežavanje osoba aktivnih u radu s mladima i organizacijama mladih

 

logo_mladi logo_mladi_hr logo_mladi