Projekt Info Centar za mlade Vukovar provodi PRONI Centar za socijalno podučavanje u suradnji sa Gradom Vukovarom.

Cilj projekta je  pružanje informacija, obrazovanje i savjetovanje mladih grada Vukovara, prikljupanje informacija na lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim razinama od značaja za mlade kao i stvaranje  mreže potpore mladim ljudima.

«Poštivanje demokracije, ljudskih prava i fundamentalnih sloboda podrazumijeva pravo svih mladih ljudi na pristup cjelovitim, objektivnim, razumljivim i pouzdanim informacijama o svim njihovim pitanjima i potrebama.»

(Iz Europske povelje o informiranju mladih)

Info Centar za mlade Vukovar zamišljen je kao jedinstveno mjesto, fizički prostor dostupan svim mladima, koji će im moći ponuditi kvalitetan, raznolik i prije svega njima potreban sadržaj.
Info-centar za mlade Vukovar nalazi se u ulici 204. vukovarske brigade 47. Radno vrijeme je svakim radnim danom od 11 do 16 sati.

INFORMACIJE → IZBOR → SUDJELOVANJE

Info-centar za mlade Vukovar usmjeren je na opće informiranje mladih i prilagođava se svim pitanjima i potrebama mladog čovjeka.  Info-centar za mlade Vukovar djeluje na području grada Vukovara, usmjeren na sve mlade u dobi između 15 i 30 godina. Prilagođen je onima koji nemaju mogućnosti za istraživanje informacija, kao i onima kojima su postojeće mogućnosti nedovoljne. Info-centar pruža mladima raznovrsne informacije na jednom mjestu, kao i mogućnost stjecanja vještina u pronalaženju istih.

Područja informiranja mladih u Info centru za mlade Vukovar u skladu su s Nacionalnim programom za mlade i grupirana su kako slijedi: obrazovanje i informatizacija, zapošljavanje i poduzetništvo, socijalna politika, zdravstvena zaštita, aktivno sudjelovanje mladih, kultura i slobodno vrijeme te mobilnost, informiranje i savjetovanje

Info-centar za mlade također pruža i usluge komplementarne osnovnom informiranju i savjetovanju, kao što su obrazovanje o različitim temema, pomoć pri organizaciji i provedbi projekata, i dr. Pri pružanju usluga, korisnicima Info-centra je omogućen osobni izbor, te zajamčeno poštivanje njihove autonomije i privatnosti.

Informacije i savjetovanje mladima dostupni su izravnim kontaktom s djelatnicima Info centra, kroz dokumentirane informacije( knjige, letci, brošure), elektroničkom poštom kao i kroz organizirane radionice i predavanja.

Rad Info-centra za mlade Vukovar svoj rad  temelji na suradnji s drugim udrugama, relevantnim službama, javnim institucijama, stručnim pojedincima, te na uključivanju mladih volontera u aktivnosti Info centra za mlade..
Info-centar otvoren je za sve mlade ljude bez izuzetka i bez prethodne najave.

Info centar za mlade Vukovar

Kontakt osoba:
Karolina Šoš Živanović
voditeljica Info centra

Adresa: 204. vukovarske brigade 47
32000 Vukovar
Tel: 032/450 106

web:  www.icm-vukovar.info
e-mail: icm-vu@proni.hr

Dobrodošli!