Project Description

Projekt “Informacija za sve” ima za cilj podići razinu kvalitete života mladih na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije, s naglaskom na teže dostupne mlade u manjim i ruralnim sredinama, kroz definiranje modela informiranja mladih, u strukturiranom dijalogu između mladih (koji su krajnji korisnici) i donositelja odluka s područja tih zajednica (koji su glavni pružatelji relevantnih informacija).

Ciljana skupina su mladi od 15 do 30 godina i donositelji odluka (lokalni dionici) s područja Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije.

Glavne aktivnosti projekta su:
– Istraživanje s mladima o Razini i potrebama informiranosti mladih na području OBŽ i VSŽ na minimalno 300 ispitanika;
– Provedba 10 radionica/rasprava “Infolovki” između mladih i donositelja odluka u 10 gradova ove dvije županije: Valpovo, Donji Miholjac, Beli Manastir, Našice, Đakovo, Vukovar, Vinkovci, Županja, Ilok i Otok;
– Uvodna konferencija u Osijeku i završna konferencija u Vukovaru, sa sudionicima prethodnih radionica;
– Promotivne aktivnosti projekta;
– Širenje rezultata;
– Evaluacija i Izvješćivanje.

Kao rezultat, projekt će osigurati kreiranje dokumenta “Smjernice za unaprjeđenje informiranja mladih na području OBŽ i VSŽ” koji ima za cilj osigurati kvalitetnije informiranje i sveobuhvatniji pristup informiranju mladih na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije, s naglaskom na teže dostupne mlade (iz manjih/ruralnih mjesta).

Nositelj projekta je PRONI Centar za socijalno podučavanje, u suradnji s dionicima članovima Savjetodavnog odbora Regionalnog info-centra za mlade Osijek i Lokalnog info-centra za mlade Vukovar.

Trajanje projekta: od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine.

Sufinancirano sredstvima programa Europske unije Erasmus+