Project Description

Projekt Putevima ekološke renesanse projekt je izgrađen u partnerstvu nekoliko organizacija civilnog društva, javnih ustanova i stručnjaka iz Zagreba, Zlarina i Vukovara – Tatavaka, Zmag, Satelit, Tehnička škola Nikola Tesla Vukovar i PRONI Centar za socijalno podučavanje kao nositelj projekta.

Provodit će se u gradu Vukovaru te će se fokusirati na mlade voditelje u zajednici i mlade s liderskim potencijalom. Stoga im želimo dati priliku naučiti o izazovima s kojima se danas suočava naš svijet i izgraditi njihovu sposobnost da na njih daju odgovore. Važno je naglasiti da nam je namjera poticati razgovor o otpornosti i prilagodbi na promjenjivo okruženje, a pritom ne nametati bilo kakvu vrstu vanjske prakse pomirenja.

Provodit će se u razdoblju od godinu dana, počevši od 1. studenog 2021. godine, a obuhvatit će četiri faze:

I – POČETNA FAZA – pripremna faza

II – FAZA UČENJA – Osmišljavanje i provedba 5-mjesečnog obrazovnog programa koji će se fokusirati na lokalno djelovanje za odgovor na klimatsku krizu, formiranje vizije zajedničke, održive budućnosti Vukovara te stjecanje upravljačkih i komunikacijskih vještina potrebnih za pretočenje te vizije u konkretne akcije zajednice.

III – FAZA AKCIJE – Provedba najmanje 3 akcije u zajednici na temelju ideja definiranih potrebama i interesima sudionika, oko specifičnih tema klimatskih akcija koje su odabrali, kao i izrada alata kao dodatnog izvora za provedbu tih akcija.

IV – FAZA RAZMIŠLJANJA – Organizacija završnog događaja, s ciljem predstavljanja rezultata sve 3 (ili više) poduzetih akcija. Osim javnog događanja, provest će se i evaluacija projekta.

Rezultati koji se očekuju:

  • najmanje 20 voditelja zajednice (većina mlađa od 35 godina) steklo je uvid u glavne izazove našeg vremena dopunjene osnovnim vještinama za odgovor na njih
  • pripremljene i provedene najmanje 3 smislene i konkretne klimatske akcije u zajednici
  • najmanje 50 učenika educirano o osnovama klimatskih promjena
  • dizajniran i objavljen alat za rješavanje problema klimatskih promjena
  • rezultati lokalnih akcija predstavljeni u javnosti za najmanje 80 Vukovaraca te lokalnim/regionalnim/nacionalnim donositeljima odluka

Projekt se financira iz programa Civic Europe u iznosu od 35.000 eura.