Project Description

Projekt Mladi, kako ste? provodi se na području Osječko-baranjske županije, u partnerstvu sa Osječko-baranjskom županijom, unutar 13 mjeseci (1. lipnja.2023. – 30. lipnja 2024) i uključit će mlade i donositelje odluka te stručnjake iz područja mentalnog zdravlja.

A glavni cilj projekta je podići razine svijesti u zajednici o potrebama i poteškoćama s kojima se susreću mladi Osječko-baranjske županije u području mentalnog zdravlja.

Provedbom svih planiranih projektnih aktivnosti osnažit ćemo mlade (krajnje korisnike) za aktivno sudjelovanje, kako bi u dijalogu s donositeljima odluka (dionicima u području rada s mladima) u svojoj lokalnoj zajednici, kreirali preporuke za jačanje podrške mentalnom zdravlju mladih.

Projekt sadrži aktivnosti:
-Pripremne aktivnosti;
-Istraživanje među mladima OBŽ (500 ispitanika);
-Mapiranje resursa OBŽ (dionika i usluga) koji se mogu koristiti za razvoj programa, aktivnosti, usluga za unaprjeđenje mentalnog zdravlja mladih;
-Jednodnevna javna događanja u 6 gradova OBŽ (Osijek, Valpovo, Donji Miholjac, Beli Manastir, Našice i Đakovo). Uz stručnjake iz područja mentalnog zdravlja (18) sudjelovat će ukupno 120 mladih i 60 donositelja odluka iz lokalne zajednice;
-Završna konferencija u Osijeku sa 40 mladih i 20 donositelja odluka,(ranijih sudionika i zainteresirane javnosti), na kojoj će se sumirati zaključci prethodnih lokalnih rasprava i definirati zajednički prijedlozi i preporuke završnog dokumenta;
-Kreiranje (pdf) dokumenta Mentalno zdravlje i mladi-preporuke mladih za jačanje podrške mentalnom zdravlju mladih na području OBŽ,koji će sadržavati rezultate istraživanja, detektirane izazove i poteškoće/potrebe mladih,prijedloge za unaprjeđenje podrške mladima u lokalnim zajednicama;
-Evaluacija, diseminacija rezultata.

Završni rezultat svih provedenih projektnih aktivnosti biti će dokument Mentalno zdravlje i mladi – preporuke mladih za jačanje podrške mentalnom zdravlju mladih na području Osječko-baranjske županije. Dokument će sadržavati rezultate istraživanja, detektirane izazove i poteškoće/potrebe mladih, prijedloge za unaprjeđenje podrške mladima, kroz unaprjeđenje postojićih i kreiranje novih programe, usluga u lokalnim zajednicama.

Korištenje preporuka za izradu javnih politika i njihovo implementiranje u zajednici, utjecat će na konkretnu podršku mladima vezano za psihološke poteškoće s kojima se suočavaju, a time i na kvalitetu njihovog života. Kroz rasprave koje će prethoditi izradi ovog dokumenta, aktivno ćemo uključiti najmanje 160 mladih i 80 donositelja odluka. Rezultat ovih procesa biti će međusobni dijalog i umrežavanje te podignuta razina svijesti o važnosti sinergije i međusektorske suradnje za donošenje odluka koje se tiču mladih.

Sufinancirano sredstvima programa Europske unije Erasmus+