Kroz projekt „Moj način“ PRONI Centar će zajedno sa suradnicima udrugom „Atelier Artist“ i Graditeljsko-geodetskom školom Osijek tijekom četveromjesečnog razdoblja (od 1. rujna do 31. prosinca 2016. godine) potaknuti mlade ljude na aktivno sudjelovanje u kulturnom stvaralaštvu u gradu Osijeku, kroz programe umjetničkih radionica te promotivne aktivnosti projekta.

Opći cilj projekta je osnažiti i osposobiti mlade ljude u dobi od 15-30 godina za aktivno sudjelovanje u kulturnom stvaralaštvu, kako bi se podigla razina njihovog osobnog i društvenog razvoja i angažmana na području grada Osijeka.
Specifični ciljevi projekta su: Potaknuti i omogućiti izražavanje mladih kroz različite kreativne sadržaje i metode, Doprinijeti razvoju vještina komuniciranja kod mladih ljudi te Informirati mlade i širu javnost o projektnim aktivnostima i rezultatima.

Izravnu ciljanu skupinu činit će skupina mladih u dobi od 15 do 30 godina. Ukupno će izravno sudjelovati 15 mladih ljudi, koji će kroz kontinuirani rad s voditeljima radionica proći sve kreativne sadržaje u programu, a konkretne rezultate svog rada predstavit će u obliku kazališne predstave/performansa/scenskih slika, filma i izložbe fotografije na završnom javnom događaju. Projektne aktivnosti provodit će se u prostoru Regionalnog info-centra za mlade Osijek, dok će se planirani javni događaj dešavati u prostoru Kina „Urania“, koje može primiti veći broj posjetitelja.

Kroz sve projektne aktivnosti radit ćemo na obrazovanju i poticanju kreativnog izričaja mladih, kao i na praktičnom jačanju kapaciteta ciljanih korisnika, koji će biti osnaženi za aktivno sudjelovanje u zajednici, posebice za kulturno stvaralaštvo. Smatramo kako ćemo postići visoku razinu motiviranosti ovih mladih za daljnji angažman u kulturi.

Također, učenjem o i različitim komunikacijskim alatima i interaktivnim metodama u radu s ciljanom skupinom, doprinijet ćemo njihovom osobnom razvoju. Kroz cijeli projekt kreirat ćemo puno prilika za njihove suradničke odnose, odnose razumijevanja, prihvaćanja različitosti, ali i vršnjačkog učenja, te smatramo kako ove vještine i specifična iskustva ciljanim korisnicima mogu biti sjajne točke učenja za njihove buduće socijalne i profesionalne odnose.

Informiranjem o projektnim aktivnostima i drugim sličnim sadržajima u gradu, te primjerom naših ciljanih korisnika i njihovim aktivnim angažmanom, smatramo kako ćemo prenijeti pozitivne primjere u društvo i potaknuti i druge mlade na angažman u društvenim aktivnostima, posebice u kulturi.

Dodatno, smatramo da će motivaciju drugih mladih potaknuti kratki film, kazališna predstava/performans/scenske slike te izložba fotografija, koji će biti izlazni rezultati projektnih aktivnosti. Kratki film bit će nakon projekta na raspolaganju svim školama u gradu, kao i široj javnosti putem Youtube kanala.

Organizacijom javnog događaja „Moj način“ kao završne aktivnosti projekta, osigurat ćemo promociju ove suradnje između različitih dionika, i potaknuti druge na stvaranje sličnih partnerstava i suradnje.

Predloženi projekt doprinosi provedbi lokalne politike za mlade, definirane Programom za mlade na području grada Osijeka (2014.-2017.)