Project Description

Projekt “Moja inkluzivna zajednica”  kojeg će u suradnji s odgojno-obrazovnom ustanovom s područja grada Vukovara  – OŠ Josipa Matoša Vukovar provoditi PRONI Centar, ima za cilj povećati i obogatiti zdravstveni aspekt društvenog života Vukovarsko-srijemske županije, kroz izravan rad na razvoju inkluzivnog i školskog volontiranja te socijalnoj integraciji djece i mladih s teškoćama u razvoju kroz volonterski program u odgojno-obrazovnoj ustanovi i lokalnoj zajednici. 

Ciljana skupina: djeca i mladi s teškoćama u razvoju, djelatnici odgojno-obrazovne ustanove, opća populacija građana, uključujući i roditelje djece i mladih s teškoćama u razvoju te volonteri.

U svrhu ispunjavanja cilja, projektom će se provesti 3 grupe aktivnosti kako slijedi:

  1. Obrazovne aktivnosti za organizatore volontiranja i koordinatore volontera “Razvoj inkluzivnog i školskog volontiranja”
  2. Razvoj inkluzivnog i školskog volontiranja
  3. Promotivna kampanja o volonterstvu 

Uz redovite aktivnosti, tijekom projekta radit će se na koordinaciji volontera i promociji projekta.

Očekivani rezultati:

-podignuta razina znanja i vještina djelatnika odgojno-obrazovne ustanove (OŠ Josipa Matoša Vukovar) u svrhu kvalitetnog organiziranja volonterskog rada u ustanovi i lokalnoj zajednici

-uspostavljen program i aktivnosti inkluzivnog volontiranja te u okviru istog provedena najmanje 1 inkluzivna akcija u zajednici kroz izravan rad djece i mladih s teškoćama u razvoju i njihovih roditelja

-podignuta razina svijesti i informiranosti građana i šire javnosti s područja Grada Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije o značaju socijalne integracije, osiguravanju jednakih mogućnosti, prava i sudjelovanja u životu zajednice te povećan broj građana uključenih u inkluzivne volonterske programe

-podignuta razina prepoznatljivosti i značaja djelovanja Volonterskog centra Vukovar u razvoju zajednice i razvoju volonterstva kroz provedbu i promociju aktivnosti.

Razdoblje projekta: od 1. rujna 2023. do 31. prosinca 2023.

 

Projekt “Moja inkluzivna zajednica” financiran je sredstvima Vukovarsko-srijemske županije, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb