Project Description

Projekt “Moja inkluzivna zajednica”  kojeg će u suradnji s odgojno-obrazovnom ustanovom s područja grada Vukovara – OŠ Josipa Matoša Vukovar provoditi PRONI Centar, ima za cilj unaprijediti zdravlje i socijalnu zaštitu djece i mladih s teškoćama u razvoju na području Vukovarsko-srijemske županije te postići njihovu veću uključenost u život lokalne zajednice, kroz izravan rad na razvoju inkluzivnog i školskog volontiranja te socijalnoj integraciji djece i mladih s teškoćama u razvoju kroz volonterski program u odgojno-obrazovnoj ustanovi i lokalnoj zajednici.

Ciljana skupina: djeca i mladi s teškoćama u razvoju, opća populacija građana, uključujući i roditelje djece i mladih s teškoćama u razvoju te volonteri.

U svrhu ispunjavanja cilja, projektom će se provesti 3 grupe aktivnosti kako slijedi:

  1. Razvoj inkluzivnog i školskog volontiranja
  2. Organizacija inkluzivnih akcija u zajednici u suradnji s roditeljima
  3. Promotivna kampanja o volonterstvu 

Uz redovite aktivnosti, tijekom projekta radit će se na koordinaciji volontera i promociji projekta.

Očekivani rezultati:

– Razvijeno inkluzivno i školsko volontiranje kroz promociju, razvoj i provedbu volonterskih programa i akcija s djecom i mladima s teškoćama u razvoju i njihovim roditeljima

– Podignuta svijest i informiranost građana te šire javnosti s područja Grada Vukovara i VSŽ o značaju socijalne integracije, osiguravanja jednakih mogućnosti, prava i sudjelovanja u životu zajednice te isti potaknuti na uključivanje u inkluzivne volonterske programe

– Podignuta vidljivost Volonterskog centra Vukovar u lokalnoj zajednici i VSŽ

 

Razdoblje projekta: od 1. rujna 2024. do 31. prosinca 2024.

 

Projekt “Moja inkluzivna zajednica” financiran je sredstvima Vukovarsko-srijemske županije, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb