Project Description

Projekt “Moja inkluzivna zajednica!” dio je prve godine provedbe programa Oznake kvalitete koju PRONI Centar posjeduje za razdoblje (2021. – 2027.)

Projekt se provodi na području grada Vukovara u trajanju od 18 mjeseci, od 1.1.2022. do 30.06.2023. godine.

Cilj projekta je poduprijeti razvoj inkluzivnog volontiranja kojeg na području lokalne zajednice manjka i u razvoju je u odnosu na druge vrste volontiranja.

U ovom procesu, želimo aktivno uključiti djecu i mlade s teškoćama u razvoju i manje mogućnosti, njihove obitelji i zainteresirane građane te potaknuti brigu o cjelovitom društvu i socijalnoj uključenosti, što će doprinijeti podizanju razine socijalizacije i kvalitete života ranjive skupine društva, a to su djeca i mladi s teškoćama u razvoju.

U svrhu postizanja ciljeva, PRONI Centar u suradnji s OŠ Josipa Matoša Vukovar radit će na izgradnji i osnaživanju djece i mladih s teškoćama u razvoju i manje mogućnosti, ujedno učenicima OŠ Josip Matoš Vukovar. Njegovati empatiju i oko nje zajednički “graditi” inkluzivnu zajednicu, uz pomoć samih učenika, njihovih obitelji i zainteresiranih građana bit će naš glavni motiv.

Aktivnosti će se provoditi tijekom godinu dana, počevši od 7. veljače 2022., a u istima aktivnu ulogu imat će dva međunarodna volontera sa zadatcima:

  1. Pripremiti i voditi razne radionice i aktivnosti za mlade – učenike s posebnim potrebama/teškoćama u razvoju iz područja umjetnosti, kulture, muzike, plesa, sporta, jezika i dr.
  2. Asistirati i pratiti mlade tj. učenike u organiziranim rehabilitacijskim programima izvan Škole – plivanje, terapeutsko jahanje, sportske aktivnosti i  dr.
  3. Organiziranje prilagođenih volonterskih aktivnosti u školi i lokalnoj zajednici u kojima mladi/učenici s teškoćama u razvoju mogu sudjelovati, kao i njihovi roditelji te zainteresirani građani i drugi volonteri.
  4. Pripremiti i sudjelovati u promocijskim aktivnostima koje će promovirati važnosti i vrijednosti inkluzije, kao i Program Europskih snaga solidarnosti među mladima.

Pored svega, kroz zajedničko djelovanje međunarodnih i lokalnih volontera na razvoju inkluzivnog volontiranja, doprinijet će se i promociji Europskih snaga solidarnosti, ali i podizanju razine motiviranosti mladih ljudi za uključivanje u programe solidarnosti putem navedenog Programa.

Projekt “Moja inkluzivna zajednica!” je sufinanciran sredstvima Europskih snaga solidarnosti Europske unije.