Projekt „Na praksi!“ primarno ima za cilj doprinijeti podizanju razine kvalitete usluga u području informiranja i savjetovanja mladih u Info centrima za mlade u Hrvatskoj, ali i širom Europe kroz prijenos i primjenu metoda, načina rada i primjera dobre prakse u radu s mladima u području informiranju i savjetovanju mladih.
Ciljana skupina projekta su voditelji rada s mladima usmjereni ka informiranju i savjetovanju mladih koji izravno rade s korisnicima u PRONI-jevim Info centrima za mlade u Osijeku, Vukovaru i Sisku te voditelj rada s mladima s usmjerenjem ka razvoju programa rada s mladima i rada u zajednici, uključujući i razvoj programa i rad s djelatnicima i korisnicima info centara za mlade.

Glavna aktivnost projekta biti će sedmodnevno razdoblje promatranja rada u partnerskoj organizaciji u inozemstvu, aktivnoj u području mladih, specifično u području informiranja i savjetovanja mladih. Stoga će 4 voditelja rada s mladima iz PRONI Centra od 6. do 14.09.2016. godine aktivno sudjelovati u radu partnerske organizacije JONG Rotterdam u Nizozemskoj koja kroz izravan rad s mladima u Info centru za mlade te na terenu ima dugogodišnja iskustva u području informiranja i savjetovanja mladih, ali i razvijanju novih metoda rada s mladima sukladno potrebama, trendovima i stilovima mladih.
Nastavna faza projekta temelji se na primjeni usvojenog znanja, vještina, metoda i načina rada s mladima u izravan rad s korisnicima PRONI-jevih Info centara za mlade, ali i izradi i diseminaciji Priručnika s metodama i primjerima rada (dobre prakse) s mladima u području informiranja i savjetovanja mladih u Nizozemskoj (Rotterdam), ali i Hrvatskoj (Osijek, Vukovar i Sisak) u svrhu usklađivanja rada s mladima u području informiranju i savjetovanju mladih na razini EU.

Nositelj projekta je PRONI Centar za socijalno podučavanje, koji će u suradnji s nizozemskim partnerom Stichting JONG Rotterdam provoditi projekt u razdoblju od 5 mjeseci (od 01.08. do 31.12.2016.).

Projekt “Na praksi!” čiji je nositelj PRONI Centar za socijalno podučavanje, a partner JONG Rotterdam, financiran je sredstvima Europske unije kroz program Erasmus+, Klučna aktivnost 1 (KA1) – Projekti mobilnosti za mlade i osobe koje rade s mladima.

1454410764_eu-flag-erasmus--vect-pos