Projekt „Nasilje? Ne, hvala!” podržan je od strane EU kroz program IPA 2010 – Potpora naporima organizacija civilnog društva za prevenciju nasilja među mladima i djecom te za njegovanje volonterstva među mladima, sufinanciran sredstvima Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske te međufinanciran sredstvima Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.

Trajanje projekta: 18 mjeseci, od 3. travnja 2013. do 3. listopada 2014.

Nositelj projekta: PRONI Centar za socijalno podučavanje

Partneri: Centar za socijalnu skrb Sisak, Mirovna grupa mladih „Dunav”, Volonterski centar Osijek te Koordinacija udruga mladih Sisak

Područje provedbe projekta: Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska i Sisačko-moslavačka županija

Ciljana skupina: 90 mladih (60 učenika srednjih škola i 30 aktivista iz organizacija civilnoga društva) s područja Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske i Sisačko-moslavačke županije

Opći cilj projekta: Podići doprinos aktera civilnog društva u procesu provedbe prevencije nasilja među mladima kroz partnerstvo između javnog i civilnog sektora, te putem  promocije politika za mlade i volonterstvo

Specifični cilj: Doprinijeti prevenciji nasilja među mladima, kroz provedbu posebno kreiranih obrazovnih aktivnosti o podizanju svjesti, aktivnu participaciju mladih u kreativnom aktivizmu i volonterizmu, konferenciju za mlade te promotivnu kampanju putem poboljšane i proširene suradnje između organizacija civilnoga društva i javnih tijela u Sisačko-moslavačkoj, Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Očekivani rezultati:

  1. Podignuta razina svjesti i znanja kod mladih o prepoznavanju i prevenciji nasilja, zbog omogućenog pristupa neformalnim obrazovnim aktivnostima
  2. Podignuta razina aktivizma mladih kroz provedbu inovativne neformalne edukacije te kreativne metodologije o vrijednostima i koristi aktivnog građanstva, volonterskog rada i sudjelovanja mladih
  3. Osnažena aktivna participacija mladih u društvu i provedbi prevencijskih programa, zbog sustavne međusektorske podrške i suradnje.
  4. Podignuta razina svijesti kod građana na lokalnoj razini o zlouporabi i nasilju među mladima, te promovirane pozitivne vrijednosti

Aktivnosti:

  1. Obrazovne aktivnosti u srednjim školama i organizacijama civilnog društva
  2. Aktivnosti podrške mladima kroz: Volontarizam, multimedijalni aktivizam mladih, kulturu I umjetnost
  3. Konferencija za mlade „Nasilje? Ne, hvala!”
  4. Javna kampanja „Nasilje? Ne, hvala!”

Ukupan trošak projekta: 177.110,25 EUR
Doprinos EU: 158.974,16 EUR – 89,76%