edukacija1Jedna od osnovnih djelatnosti PRONI Centra za socijalno podučavanje jest provođenje dvogodišnjeg sveučilišnog obrazovnog programa za Voditelje rada s mladima.
Sveučilišni program provodimo u suradnji sa Fakultetom za obrazovanje i komunikaciju iz Jönköpinga, Švedska.
PRONI Centar za socijalno podučavanje, kao organizacija koja u najvećoj mjeri pozornost u svojem radu posvećuje prvenstveno mladima, svjestan je da se društvo brzo mijenja i postaje sve složenije, te da se od ljudi zahtjeva fleksibilnost i posjedovanje društvenih vještina. S obzirom na takve rastuće i često promjenjive potrebe društva, PRONI Centar za socijalno podučavanje je izabrao situacijski pristup u odnosu na položaj mladih. Od 1997. godine na području istočne Hrvatske, a od 2002. godine i na području južne Hrvatske, organiziramo dvogodišnji Sveučilišni program, kao formu neformalnog obrazovanja, a obrazovne sadržaje koje koristimo temeljimo na potrebama koje proizlaze iz svakodnevnog života.

PRONI Centar za socijalno podučavanje od početka djelovanja svoj rad temelji na neformalnom obrazovanju, što podrazumijeva kružnu komunikaciju i aktivno sudjelovanje kroz interaktivne metode rada, te provjeru znanja u praksi. Smatramo da se učenje prvenstveno temelji na procesu, te na podučavanju životnim vještinama kojima se sve teže pristupa formalno. Ujedno smatramo da je snaga neformalnog obrazovanja u visokoj razini sudjelovanja mladih u aktivnostima na predavanjima, a koje im pruža osjećaj odgovornosti i korisnosti svojih postupaka.

edukacija2U želji da švedske diplome budu priznate i u Hrvatskoj, godine 2004. Obrazovni tim u potpunosti je prilagodio postojeći program hrvatskim standardima, te je upisana prva generacija studenata koja program ne sluša u okviru razine A i razine B, nego u okviru dvogodišnjeg sveučilišnog programa za voditelje rada s mladima. Studij traje dvije akademske godine i studentima donosi 120 ECTS. Upisano je 26 studenata u osječko-vukovarskom području, i 13 u kninskom.

Kroz dvogodišnji program obrađuju se sljedeće programske cjeline:
Prva godina:
Uvod u socijalnu edukaciju
Osnove komunikacije u radu s pojedincima
Osnove komunikacije u radu s grupama
Psihologija djece i adolescenata
Nenasilno rješavanje sukoba
Menadžment
Osnove obiteljskog, kaznenog, radnog i socijalnog prava

Druga godina:edukacija3
Metodologija istraživanja i osnove statistike
Izrada plana i programa treninga
Praktikum – Europske integracije, fondovi Europske unije i odnosi s javnošću u kontekstu rada s mladima i rada u zajednici
Facilitiranje grupa i projekata
Zdravlje i okoliš
Vrjednovanje i izvješćivanje

Obrazovna aktivnost PRONI Centra od 1997. do 2004. godine

Generacije stupnja A godine 1997-2003

 

GENERACIJA UKUPAN BROJ UPISANIH STUDENATA BROJ OSJEČKIH STUDENATA BROJ VUKOVARSKIH STUDENATA BROJ ZAVRŠENIH STUDENATA BROJ MLADIH UKLJUČENIH U RADIONICE
1997. 20 10 10 16 (8 OS / 8 VU) 160
Siječanj 1998. 64 32 32 45 (24 OS/21 VU) 650
Rujan 1998. 24 10 14 12 (6 OS/6 VU) 250
Siječanj 1999. 30 14 16 9 (6 OS/3 VU) 300
Rujan 1999. 41 21 20 15 (9 OS/6 VU) 410
Siječanj 2000. 38 22 16 15 (9 OS/6 VU) 380
Siječanj 2001. 30 22 8 22 (15 OS/7 VU) 320
Rujan 2001. 21 21 11 (11 OS/0 VU) 250
Siječanj 2002. 27 20 7 18 (11 OS/7 VU) 1200
Rujan 2002. 20 u Kninu 17 (17 Knin) 7000
UKUPNI REZULTATI 315 172 123 180(99 OS / 64 VU/ 17 Knin) 10920

 

Generacije stupnja B godine 1999-2004

GENERACIJA UKUPAN BROJ UPISANIH STUDENATA BROJ OSJEČKIH STUDENATA BROJ VUKOVARSKIH STUDENATA BROJ ZAVRŠENIH STUDENATA BROJ MLADIH UKLJUČENIH U RADIONICE
1999. 25 14 11 21 (10 OS/11 VU) 250
2000. 18 9 9 14 (8 OS/6 VU) 180
2001. 20 10 10 13 (8 OS/5 VU) 200
2002. 14 11 3 4 (3 OS/1 VU) 140
2003. 21 18 3 16 (14 OS/1 VU) 1250
UKUPNI REZULTATI 98 62 36 68 (43 OS/25 VU) 2020

 

Dvogodišnji sveučilišni program

GENERACIJA UKUPAN BROJ UPISANIH STUDENATA BROJ OSJEČKIH STUDENATA BROJ VUKOVARSKIH STUDENATA BROJ ZAVRŠENIH STUDENATA BROJ MLADIH UKLJUČENIH U RADIONICE
UKUPNI REZULTATI 47 26 21
12 upisanih 2004., 9 upisanih 2005.
38 (20 OS/18 KNIN) 500

 

Nadogradna godina 2006.

GENERACIJA 2006. UKUPAN BROJ UPISANIH STUDENATA BROJ ZAVRŠENIH STUDENATA POSTOTAK ZAVRŠENIH STUDENATA BROJ MLADIH UKLJUČENIH U RADIONICE
UKUPNI REZULTATI 28 25   89.3% 650

 

Generacije stupnja A i B godine 1997.-2004.,  dvogodišnjeg sveučilišnog programa 2004.-2006., te nadogradne godine 2006.

UKUPAN BROJ UPISANIH STUDENATA UKUPAN BROJ OSJEČKIH STUDENATA UKUPAN BROJ VUKOVARSKIH STUDENATA UKUPAN BROJ KNINSKIH STUDENATA UKUPAN BROJ ZAVRŠENIH STUDENATA POSTOTAK ZAVRŠENIH STUDENATA UKUPAN BROJ MLADIH UKLJUČENIH U RADIONICE
488 288 159 41 311 63.4%  14 090