Project Description

Projekt “Operativka” koji će se na području grada Vukovara provoditi u razdoblju od 8 mjeseci (01. svibnja do 31. prosinca 2017. godine) pod vodstvom PRONI Centar za socijalno podučavanje ima za cilj podići kvalitetu života mladih na području grada Vukovara.

Kako bi doprinijeli postizanju ovog cilja, plan je kroz proces strukturiranog dijaloga između mladih i donositelja odluka, odgovornih osoba za kreiranje politika prema mladima Grada Vukovara, izraditi Operativni plan Gradskog programa za mlade grada Vukovara i tako osigurati njegovu kvalitetnu provedbu.

U provedbu projekta izravno će biti uključene dvije ciljane skupine, mladi od 15 do 30 godina, njih 105, među kojima su i oni mladi s manje mogućnosti, te donositelji odluka, lokalni dionici iz javnog i civilnog sektora s područja grada Vukovara, njih 45.

Aktivnosti projekta biti će provedene u suradnji s predstavnicima lokalnih dionika koji se bave radom s mladima i to kroz nekoliko faza, a započet će s istraživanjem o postojanju i poznavanju Gradskog programa za mlade grada Vukovara u kojem će biti uključeno najmanje 300 mladih te njegovom prezentacijom. Tijekom glavne faze projekta, a u svrhu razrade Operativnog plana, provest će se 7 tematskih javnih rasprava s mladima i donositeljima odluka u obliku strukturiranog dijaloga te jedna završna koja će imati za cilj iznjedriti sam nacrt Operativnog plana provedbe Gradskog programa za mlade Grada Vukovara sa svojim prioritetima, nositeljima mjera i aktivnosti te vremenskim okvirima provedbe, nakon čega će uslijediti proces javne konzultacije, konačno oblikovanje dokumenta te priređivanje istog za prihvaćanje od strane gradske uprave. Za vrijeme konačnog oblikovanja te nakon prihvaćanja konačnog oblika Operativnog plana, u okviru završne faze projekta provodit će se aktivnosti usmjerene ka širenju utjecaja i rezultata  projekta. Pored promotivnih i diseminacijskih aktivnosti on-line dijeljenja Operativnog plana, bit će organiziran zaseban diseminacijski događaja na kojem će se najmanje 20 lokalnih dionika iz javnog i civilnog sektora koji se bave radom s mladima detaljno upoznati s planom provedbe Gradskog programa za mlade te motivirati iste na aktivnu primjenu i što kvalitetnije iskorištavanja ovog projektnog rezultata.

Projekt “Operativka” financiran je sredstvima Europske unije kroz program Erasmus+, Ključnu aktivnost 3 (KA3) – Potpora reformi politike – Strukturirani dijalog: Sastanci između mladih ljudi i donositelja odluka u području mladih.

1454410764_eu-flag-erasmus--vect-pos