Projekt Operativna grupa za zapošljavanje mladih financiran je uz potporu Europske unije kroz program darovnice „Mladi na tržištu rada“ u okviru IPA IV. komponente „Razvoj ljudskih potencijala“.

Projekt je započeo 3. svibnja 2011., a trajat će do 2. svibnja 2012. godine.

Opći cilj: Povećati razinu zapošljivosti nezaposlenih mladih iz županija s najvećom stopom nezaposlenosti za lakši ulazak u tržište rada i socijalnu uključenost u Osječko-baranjskoj, Vukovarsko-srijemskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji.

Specifični cilj: Podržati i izgraditi kapacitete (vještine, znanja i iskustva) nezaposelnih mladih i onih koji po prvi put traže posao, koristeći međusektorski partnerski pristup u provedbi inovativnih metoda informiranja, savjetovanja, posebno kreiranih treninga, te pružanja i promoviranja radnog iskustva izvan redovnog zaposlenja.

Partneri:
Hrvatski zavod za zapošljavanje, područne službe Osijek, Vukovar i Sisak, te Volonterski centar Osijek

Ciljana skupina:
Nezaposleni mladi iz županija s najvećom stopom nezaposlenosti – Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska i Sisačko-moslavačka, s manjom razinom kvalificiranosti i veještina, te bez radnog iskustva. Mladi između 15 i 24 godine koji su često manje informirani i imaju potrebu za podrškom u traženju informacija, savjetovanju i sudjelovanju u neformalnim edukacijama.

Glavne aktivnosti:

  1. Provedba info sastanaka i individualnog savjetovanja od strane operativne grupe za zapošljavanje mladih
  2. Dizajniranje i provedba posebno kreiranog trening programa “Škola životnih vještina”
  3. Provedba obrazovnih tečajeva – ECDL i Upravljanje projektnih ciklusom
  4. Pružanje radnog iskustva volonterskim timovima u Info centrima za mlade kroz obrazovanje i mentorstvo
  5. Javna promotivna kampanja