Ponosni smo što vas možemo informirati da je 14.05.2018. godine odobren projekt OSA- Obrazovanjem do Samoinicijative, koji su Ekonomski fakultet u Osijeku kao nositelj te Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, PRONI Centar za socijalno podučavanje i Centar za poduzetništvo kao partneri prijavili na natječaj Europskog socijalnog fonda, OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja- faza III.

OPĆE INFORMACIJE O PROJEKTU

Nositelj:

Ekonomski fakultet u Osijeku

Partneri:

 • Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
 • PRONI Centar za socijalno podučavanje
 • Centar za poduzetništvo

Trajanje projekta:  18 mjeseci

Početak provedbe projekta : 14.05.2018.

Završetak projekta: 14.11.2019.

Ukupna vrijednost projekta:  999.397,90 HRK

EU sufinanciranje:  100%

OSA- Obrazovanjem do Samoinicijative financiran je kroz natječaj  Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III, a nadležno tijelo je Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava.

Opći cilj  projekta je poticanje doprinijeti učinkovitoj provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala Osječko-baranjske županije 2015. – 2020. integracijom skupina u nepovoljnom položaju u društvo i tržište rada, umrežavanjem dionika iz javnog, privatnog, obrazovnog i znanstvenoistraživačkog sektora te razvojem i uspostavljanjem inovativnih oblika razvoja ljudskih potencijala. Specifični cilj je razvoj i unaprjeđenje kompetencija osoba u nepovoljnom položaju – mladih visokoobrazovanih nezaposlenih osoba i dugotrajno nezaposlenih visokoobrazovanih osoba u pogledu vještina (know-how), znanja (know-that) i razumijevanja (know-why) u području prijave i provedbe projekata i poduzetništva s ciljem povećanja njihove konkurentnosti na tržištu rada i/ili samozapošljavanja.

Ciljne skupine ovog projekta su mlade visokoobrazovane nezaposlene osobe i dugotrajno nezaposlene visokoobrazovane osobe u Osječko-baranjskoj županiji.  Ekonomski fakultet u Osijeku će kao nositelj osigurati provedbu programa cjeloživotnog obrazovanja “Voditelj EU projekta” te će osigurati voditelja projekta i koordinatora edukacija (novo zapošljavanje). Sveučilište će kao partner provoditi informiranje, promociju programa cjeloživotnog obrazovanja i aktivnosti osnaživanja i motivacije ciljne skupine. CZP i PRONI centar su odabrani kao partneri jer posjeduju iskustvo rada s ciljnim skupinama, organizacijama civilnog društva i vladajućim strukturama koristeći cjeloviti razvojni pristup u područjima obrazovanja i razvoja politika u području obrazovanja i zapošljavanja. Provoditi će edukacije iz područja mekih vještina, samozapošljavanja i održivog razvoja te mentoriranje ciljne skupine u prijavi projekata, a CZP će osigurati i koordinatora za provedbu projekta. Dugogodišnje iskustvo rada nositelja i partnera s ciljanom skupinom u projektu kao i umreženost kroz Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Osječko-baranjske županije (LPZ) i predstavljanje svih polaznika edukacija članovima LPZ-a Dizajn i svim ostalim dionicima značajnim u području obrazovanja i zapošljavanja izdavanjem promotivne publikacije u svrhu promocije sudionika u projektu te njihovih postignuća,  zasigurno će doprinijeti bržem uključivanju i povezivanju sudionika u druge projekte i inicijative koji mogu rezultirati njihovim (samo) zapošljavanjem.

Aktivnosti predviđene projektom:

 1. Informiranje i selekcija kandidata za sudjelovanje u programu osposobljavanja za voditelja EU projekata;
 2. Provedba programa osposobljavanja za voditelja EU projekata;
 3. Rad na projektnim zadacima – umrežavanje i mentoriranje timova koji će raditi na razradi i prijavi projekata prema potrebama lokalne zajednice i gospodarstva;
 4. Osnaživanje i motiviranje ciljne skupine: 4.1. Mala škola životnih vještina, 4.2. Proaktivan pristup tržištu rada, 4.3. Cjeloživotno obrazovanje, 4.4. Inovativno poduzetništvo;
 5. Poduzetnički kamp – provedba programa edukacije o poduzetništvu, socijalnim vještinama i održivom razvoju;
 6. Konferencija “Poduzetništvo + Inovativnost = Konkurentnost”
 7. Promidžba i vidljivost;
 8. Upravljanje projektom;
 9. Evaluacija projekta