Project Description

Provedba druge godine Oznake kvalitete, dodijeljene u okviru programa Europskih snaga solidarnosti temelji se na provedbi 3 aktivnosti i to dvije aktivnosti individualnog volontiranja u Osijeku i Vukovaru te jedne aktivnosti timskog volontiranja u Pirovcu.

Aktivnosti individualnog volontiranja: „Brini&dijeli“ u Osijeku (1.3.2023.-31.1.2024.) i „Moja kreativna i brižna zajednica“ u Vukovaru (7.4.2023.-1.3.2024.), provode se u trajanju od 11 mjeseci, a u istima sudjeluju 4 dugoročna volontera. U okviru ove aktivnosti provest će se različite aktivnosti o temama i ciljevima održivog razvoja (kreativne radionice, hangout aktivnosti, rasprave i sl.); aktivnosti za mlade iz područja umjetnosti, kulture, muzike, plesa, sporta, jezika i dr.; digitalno informiranje putem on-line komunikacijskih kanala; provedba tečajeva stranih jezika; volonterske aktivnosti u lokalnoj zajednici; promotivne aktivnosti koje će promovirati važnosti i vrijednosti održivog razvoja i inkluzije, te ESS Program među mladima.

Aktivnost timskog volontiranja: „Zajedno za Pirovac“ u Pirovcu, trajat će 18 dana, a u istoj će biti uključeno 20 volontera. U okviru ove aktivnosti provest će se radionice planiranja s učenicima u svrhu motiviranja istih na uključivanje u ekološke volonterske aktivnosti u zajednici; razvoj i provedba kampanje u cilju podizanja svijesti lokalnog stanovništva o održivom razvoju i važnosti ekološkog pristupa u rješavanju problema u zajednici; ekološke akcije u zajednici koje će pridonijeti čišćem i zelenijem Pirovcu; promo aktivnosti koje promiču važnost zaštite okoliša i zdravlja te ESS Program među mladima.

Provedba druge godine traje 20 mjeseci, od 1.10.2022. do 31.05.2024. godine, tijekom koje će biti uključena 24 volontera.

Partneri u provedbi navedenih aktivnosti: Concordia Aquitaine iz Francuske, Asociación para la Participación, Oportunidad y Desarrollo iz Španjolske i Cedid Dernegi iz Turske

Suradnici: lokalni dionici u Osijeku, Vukovaru i Pirovcu

Provedba ovih aktivnosti sufinancirana je sredstvima Europske unije kroz program Europskih snaga solidarnosti.