Projekt PLAN B jača otpornost organizacija civilnoga društva na krize razvojem alata koji organizacijama civilnog društva omogućuju samoprocjenu spremnosti na krizne situacije u lokalnoj zajednici te razvojem edukacija koje jačaju kapacitete OCD-a za brze odgovore u krizama i za prilagodbu aktivnosti s korisnicima u online radu.

Zbog fleksibilnosti koju OCD-i imaju i koja im omogućava trenutnu reakciju, ali i zbog vrijednosti koje njeguju, poput filantropije, kohezije i solidarnosti, OCD-i su među prvim pružateljima podrške u kriznim situacijama. Uz to, poznaju lokalne prilike i potrebe i u stanju su mobilizirati volontersku podršku kao odgovor na njih te pronalaze inovativna rješenja na izazove. Unatoč tome, nedostaju im sredstva za edukacije i treninge za jačanje kapaciteta i prilagodbu OCD-a novonastalim kriznim situacijama što u pitanje dovodi dostupnost podrške i usluga koju OCD-i pružaju djeci i roditeljima kao npr. rana intervencija, podrška roditeljstvu i sl. S obzirom na visoku cijenu takvih edukacija veliki broj udruga nije u mogućnosti trenutno transformirati svoj dotadašnji način rada na rad koji najbolje odgovara kriznoj situaciji, npr. u virtualni.

Projekt PLAN B usmjeren je na na osnaživanje kapaciteta OCD-a koje su aktivne u području skrbi za djecu i zaštiti njihovih prava. OCD-i će osnažiti svoje kapacitete za rad u lokalnim zajednicama i za provedbu aktivnosti pomoću e-learninga, učenja „na daljinu“ i to tijekom različitih kriznih situacija uzrokovanih prvenstveno zaraznim bolestima, klimatskim promjenama, (poplava i požar), potresom, sukobima i bioterorizmom. Projekt se prvenstveno provodi s udrugama s područja Osječko-baranjske, Međimurske županije i Grada Zagreba, ali će se u projektne aktivnsoti također uključivati udruge iz cijele RH, a koje rade u području skrbi za djecu.

PLAN B – Civilno društvo otporno na krizne situacije, projekt je iz Poziva: Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice, a traje od 1. travnja 2022. do 1. kolovoza 2023.

Nositelj projekta je udruga Roditelji u akciji – Roda, a partneri: PRONI Centar za socijalno podučavanje (Osijek), Centar za ranu intervenciju u djetinjstvu MURID (Čakovec) i Centar za nestalu i zlostavljanu djecu (Osijek).

Ukupna vrijednost projekta: 495.835,16 HRK, sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda sufinancirano 421.459,89 HRK