Naziv projekta: „POGLEDAJ OKO SEBE“

Trajanje projekta:   01. travnja – 31. prosinca 2010.

Projekt je financijski podržan od strane Grada Osijeka.

Glavni cilj projekta je senzibilizirati javnost o potrebama osoba s invaliditetom, posebice mladih ljudi s invaliditetom,  prihvatljivim oblicima ponašanja i potrebnoj i mogućoj potpori koju mogu pružiti ovoj skupini ljudi kako bi se lakše uključili u sudjelovanje u životu i radu svoje lokalne zajednice.

Glavne aktivnosti su: uspostavljanje kontakta s postojećim nevladinim udrugama osoba s invaliditetom i ostale pripremne aktivnosti, obilazak rubnih područja grada s ciljem pronalaženja mladih osoba s invaliditetom koje nisu uključene u rad niti jedne nevladine organizacije, promotivne aktivnosti, radionice za mlade osobe s invaliditetom i Okrugli stol.

Korisnici projekta su nevladine udruge osoba s invaliditetom, mlade osobe s invaliditetom, te šira javnost. Područje provedbe projekta je grad Osijek i prigradska naselja.