Projekt provodi PRONI Centar za socijalno podučavanje kroz Regionalni info-centar za mlade Osijek, u suradnji i financijsku podršku Savjeta mladih Osječko-baranjske županije, te suradnju ostalih Savjeta mladih i organizacija civilnog društva OBŽ.

Zemljopisno područje provedbe projekta: Osječko-baranjska županija

Opći cilj projekta je doprinijeti informiranosti, motivaciji i uključenosti mladih OBŽ u život i rad svoje lokalne zajednice, koristeći interaktivan i njima prilagođen pristup.

Specifični ciljevi:

  1. Potaknuti mlade OBŽ na sudjelovanje u procesima donošenja odluka koje se njih tiču, te uključivanje u postojeće oblike organiziranja mladih, u svrhu ostvarenja svojih potreba i prava, kroz informiranje o postojećim mogućnostima i načinima sudjelovanja u RH, te politikama za mlade u EU,
  2. Ukazati na važnost međusektorske suradnje u rješavanju problema koji se tiču mladih,
  3. Informirati mlade i širu javnost o postojećim oblicima organiziranja mladih i mogućnostima uključivanja u iste, te postojećim zakonima i strategijama koje se tiču mladih.

Ciljna skupina su mladi između 17 i 30 god. (završni razredi srednjih škola, studenti, mladež), te predstavnici Savjeta mladih, mladeži političkih stranaka i udruga mladih i za mlade koje djeluju na području 7 gradova OBŽ: Osijek, Beli Manastir, Đakovo, Donji Miholjac, Našice, Belišće i Valpovo.

Aktivnosti projekta su:

  1. Info-radionice u 7 gradova Osječko-baranjske županije o mogućnostima i načinima aktivizma mladih,
  2. Okrugli stol na temu sudjelovanja mladih, koji će se održati u Đakovu, povodom Europskog dana informiranja mladih,
  3. Dizajn, izrada i distribucija biltena s kontaktima i informacijama koje će mladima pomoći u realizaciji svog osobnog izbora, te promocija istog na Dan mladih.

Trajanje projekta: od 01. veljače do 01. listopada 2013. godine.