Projekt “Ponovno” (Restart-eng.) je financiran uz potporu Europske unije kroz program darovnice „Uspostava podrške u socijalnom uključivanju i zapošljavanju socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina“ u okviru IPA IV. komponente „Razvoj ljudskih potencijala“.
Projekt je započeo 4. prosinca 2010., a trajat će do 3. prosinca 2011. godine.

Opći cilj:
Povećati razinu motiviranosti i sudjelovanja dugotrajno nezaposlenih pripadnika nacionalnih manjina, korisnika socijalne pomoći u tržištu rada Vukovarsko-srijemske županije

Specifični cilj:
Podržati i razviti radne sposobnosti (znanje, vještine i konkurentnost) dugotrajno nezaposlenih pripadnika nacionalnih manjina, korisnika socijalne pomoći Grada Vukovara, kroz provedbu odgovarajućih obrazovanih aktivnosti i treninga za tržište rada, te promoviranje međusektorskog partnerskog pristupa u području socijalne uključenosti, društvenog sudjelovanja te povećanju zapošljivosti.

Partneri:
Grad Vukovar i Vukovarski institut za mirovna istraživanja i obrazovanje

Suradnik:
Hrvatski Zavod za zapošljavanje, Područna služba Vukovar

Ciljana skupina:
Dugotrajno nezaposlene osobe, pripadnici nacionalnih manjina i korisnici socijalne pomoći Grada Vukovara

Glavne aktivnosti:

  1. Motivacija, selekcija i praćenje napretka ciljane skupine
  2. Provedba radionica ”Prezentacijske vještine”, te kontinuirana individualna psiho-socijalna podrška
  3. Provedba računalnog tečaja ”ECDL – start diploma”
  4. Provedba tečajeva stranih jezika (engleski, njemački, italijanski)
  5. Razvoj i provedba treninga – upravljanje projektnim ciklusom
  6. Javna promotivna kampanja