Project Description

Socijalna izolacija i socio-ekonomska deprivacija, posebice na ruralnim područjima, povećavaju učestalost konzumacije ovisnosti te u vremenu pandemije COVID 19 stvaraju nove konzumente.

Projektom “Potkovani zdravim navikama” Općina Babina Greda želi dodatno osnažiti građane i OCD-e na promicanju zdravlja i zdravih navika, te koliko je važna pravovremena prevencija posebice pomodnih ovisnosti, e-cigarete i i ovisnost o alkoholu u kombinaciji s energetskim napitcima.

Provedbom projekta „Potkovani zdravim navikama“ promovira se zdravlje i prevencija u odnosu na ovisnosti o alkoholu u kombinaciji s energetskim napitcima i e- cigaretama, podiže svijest građana Babine Grede o brizi za vlastito zdravstveno stanje koje će u konačnici dovesti do poboljšanja zdravstvenog statusa građana Hrvatske.

Cilj se ostvaruje kroz provedu slijedećih aktivnosti:

  • 4  edukacijska webinara “Štetni učincimodernih poroka”
  • 8 radionica “Za zdrave navike”
  • 12 edukacijsko-praktičkih radionica “Mladi mladima”
  • 5 radionica za roditelje “Biti u toku”
  • 2 javne tribine “Sve za zdravu mladost”
  • 2 okrugla stola “Za buduće generacije”
  • Dani otvorenih vrata udruga
  • medijska kampanja “Ruralno je IN”

 

Nositelj projekta: Općina Babina Greda

Partner: PRONI Centar za socijalno podučavanje

Projekt je financiran sredstvima Europske unije kroz Europski socijalni fond – Poziv Promocija zdravlja i prevencija bolesti – faza 2 . Ukupna vrijednost projekta je 361.824,28 kn. UP.02.2.1.08.0040