PRONI Centar za Socijalno podučavanje aktivno djeluje na području Republike Hrvatske od 1997. godine. Do početka 2002. godine aktivni smo prvenstveno na području istočne Hrvatske (Osječko-baranjska i Vukovarsko-srijemska županija), a od tada širimo svoje djelovanje i na područ?ja zapadne (Sisačko-moslavačka županija) i južne Hrvatske (Šibensko-kninska i Zadarska županija).

KninU načelu, glavni pravci našeg djelovanja su usmjereni na edukaciju voditelja rada s mladima, osnivanje, vođenje i potporu klubovima mladih koji funkcioniraju u suradnji s lokalnom zajednicom i čiji se rad temelji na provjerenim europskim iskustvima, kao i niz aktivnosti zamišljenih kao potpora lokalnim vlastima i skupinama građana u boljem međusobnom razumijevanju i procesima koji vode razvoju i dobrobiti lokalnih zajednica u cjelini.

Tijekom 2002. i 2003. godine PRONI Centar je implementirao neke od gore spomenutih aktivnosti i na području zapadne i južne Hrvatske u suradnji s drugim organizacijama (poput OSCE, naših partnera iz Nizozemske i drugih). Kao jedan od rezultata ukupnog djelovanja PRONI Centra na području Zapadne Hrvatske nastao je Klub mladih Glina, a ostvarena je i vrlo dobra suradnja s pojedinim jedinicama lokalne samouprave, te nevladinim organizacijama. Istovjetni rezultati rada, ali uz povećan obim aktivnosti na širem području, te veću uključenost lokalne zajednice u smislu broja otvorenih klubova mladih, općina i udruga sudionika aktivnosti, ostvareni su i na području južne Hrvatske.

Kao logičan slijed gore spomenutih aktivnosti, nastao je naš novi projekt pod nazivom “Preko duge” (eng. “Over the Rainbow”). Projekt se implementira u razdoblju od 1. siječnja 2004. do 31. prosinca 2006. godine na području istočne, zapadne i južne Hrvatske (Sisačko-moslavačka, Šibensko-kninska, Zadarska, te Osječko-baranjska i Vukovarsko-srijemska županija), a uz PRONI Centar u njegovoj provedbi sudjeluju naše partnerske organizacije iz Nizozemske, “Kontakt među kontinentima” (“Kontakt der Kontinenten”, KdK) i “Međucrkveno mirovno vijeće” (“Intechurch Peace Council”, IKV). Projekt “Preko duge” odobren je od strane Ministarstva inozemnih poslova Kraljevine Nizozemske.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Temeljni cilj projekta jeste pokušaj prijenosa iskustava koje PRONI Centar posjeduje u radu s lokalnim zajednicima u cjelini, kako s lokalnim samoupravama, tako i s mladima i drugim nevladinim organizacijama, iz istočne Hrvatske u druge krajeve Hrvatske uz pomoć naših nizozemskih partnera. Razvitak komunikacije i osnaživanje djelovanja lokalne zajednice, kroz procese istovremenog jačanja lokalne samouprave i lokalnih inicijativa, moguće je ostvariti samo povećanom participacijom svih građana, a prvenstveno mladih, u procesima odlučivanja i života na lokalnoj razini.

Važni elementi ovoga novoga programa aktivnosti su:

RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA

 • Tematski seminari za nevladine udruge i lokalne uprave i samouprave s ciljem razvitka međusobne komunikacije i ostvarivanja zajedničkih projekata u lokalnoj zajednici – prijenos iskustava iz istočne Hrvatske i Nizozemske; značaj suradnje u kontekstu europskih integracija
 • Razvoj modela diseminacije (širenja) informacija i modela aktivnog participiranja građanstva u lokalnoj zajednici
 • Kampanje podizanja svijesti o temama kao što su ljudska prava, demokracija, povratak prognanika i raseljenih osoba, njihova integracija u lokalnu zajednicu, civilno služenje vojnog roka, porast nasilja, ovisnost…
 • Radni posjet Kraljevini Nizozemskoj – upoznavanje i razmjena iskustava

 

RAZVOJ RADA S MLADIMA I RADA U ZAJEDNICI

 • Obučavanje/obrazovanje za voditelje rada s mladima i voditelje za rad u lokalnoj zajednici
 • Medijacija među vršnjacima u školama i nevladinim udrugama
 • Radni posjeti u istočnu, južnu i zapadnu Hrvatsku
 • Organizacija kulturnih događanja s ciljanim sudjelovanjem predstavnika iz Nizozemske i istočne Hrvatske
 • Osnaživanje mladih i jačanje rada s mladima i rada u zajednici općenito

 

IZGRADNJA I JA?ANJE KAPACITETA LOKALNIH SAMOUPRAVA I UPRAVA

 • Izgradnja i osnaživanje svih oblika lokalne uprave i samouprave s ciljanim ućešćem stručnjaka iz istočne Hrvatske i Nizozemske
 • Radni posjeti u istočnu, južnu i zapadnu Hrvatsku

 

SURADNJA LOKALNIH ZAJEDNICA I SREDIŠNJE VLASTI/VLADE

 • Potpora provođenju i provedbi Nacionalnog programa djelovanja za mlade u Republici Hrvatskoj
 • Lobiranje na temu decentralizacije i prijenosa prava, obveza i odgovornosti s nacionalne na lokalnu razinu
 • Djelovanje u pravcu stvaranju uvjeta i većih mogućnosti za civilno služenje vojnog roka

 

PROCESI POVRATKA ZA IZBJEGLICE I RASELJENE OSOBE

 • Pružanje potpore i osnaživanje organizacija i udruga izbjeglica, povratnika i raseljenih osoba
 • Posebna pozornost usmjerena ka položaju žena u društvu
  Iz navedenog, vidljivo je da je riječ o doista ambicioznom i sveobuhvatnom projektu, te da postoji velika mogućnost za uključivanje zainteresiranih u implementaciju pojedinih aktivnosti. Smatramo da je vrijedno raditi na zajedničkom razvijanju gore navedenih tema, te istražiti nova područja i oblike suradnje, što je moguće samo ukoliko se međusobno bolje upoznamo i uložimo napore u zajednička partnerstva i aktivnosti.