Project Description

Program pod nazivom “Prevenko” provodi PRONI Centra za socijalno podučavanje u partnerstvu s jedinicom lokalne samouprave – Gradom Vukovar, odgojno-obrazovnim ustanovama: OŠ Nikole Tesle iz Mirkovaca (prigradsko naselje Vinkovaca), OŠ Negoslavci i OŠ Mitnica iz Vukovara te udrugom NE-ovisnost i suradničkom organizacijom Policijskom upravom Vukovarsko-srijemskom i trajat će tri godine s početkom 01.12.2019.

Program će se provesti na području Vukovarsko-srijemske županije.

Glavni cilj programa je doprinijeti suzbijanju i sprječavanju pojave ovisnosti među djecom i mladima te eksperimentiranje sa sredstvima ovisnosti na području Vukovarsko-srijemske županije.

U svrhu postizanja ciljeva programa isti će se provesti kroz 8 grupa aktivnosti kako slijedi:

  1. Provedba istraživanja – Izrada i provedba istraživanja s ciljem  spoznaje navika i načina provođenja slobodnog vremena kod djece i mladih.
  2. Obrazovne aktivnosti za školsko osoblje “Edukacijom do učinkovite prevencije ovisnosti“ – Jednodnevni seminari za predstavnike partnerskih škola s ciljem osnaživanja i osposobljavanja školskih djelatnika za provedbu programa prevencije te izradu i pripremu preventivnih aktivnosti namijenjenih učenicima.
  3. Obrazovne aktivnosti za učenike „Prevenko“ – 4 tematske radionice koje će obuhvatiti 4 vrste ovisnosti – alkohol, droga, nove tehnologije i kocka, te jednodnevni edukativno-terenski posjeti rehabilitacijskom centru i terapijskoj zajednici
  4. Savjetovanje i mentoriranje razvoja preventivnih programa u školama i provedbe vršnjačke kampanje – Individualno savjetovanje i mentorstvo usmenim, telefonskim i/ili pisanim putem, pružanje kontinuirane potpore partnerskim odgojno-obrazovnim ustanovama s ciljem razvoja preventivnih programa te vršnjačke kampanje.
  5. Provedba vršnjačke kampanje “Prevenko u borbi protiv ovisnosti“ – Školske/vršnjačke kampanje provedene kroz različite forme – plakati, letci, video zapisi, članci, animacije, predstave itd. u okviru obilježavanja Mjeseca borbe protiv ovisnosti.
  6. Obrazovne aktivnosti za roditelje „Roditelji u ulozi prevencije“ – Provedene u formi organiziranih tematskih predavanja u svrhu unaprijeđivanja znanja i vještina kod roditelja u području postavljanja pravila i nadzora slobodnog vremena djece.
  7. Informativna kampanja „Prevenko“ – Izrada i diseminacija promotivnog materijala s ciljem jačanja svijesti građana, posebice mladih, o važnosti pravovremenog suzbijanja i sprječavanja pojave ovisnosti među djecom i mladima kroz objektivno informiranje o sredstvima ovisnosti.
  8. Završna konferencija – Jednodnevni događaj – plenarna predavanja i rasprave, rad u grupama, izlaganja, prezentacije.

Program “Prevenko” financiran je sredstvima Ministarstva rada, mirovinksog sustava, obitelji i socijalne politike te sufinanciran sredstvima Grada Vukovara.

 

Grb-grada

Grad Vukovar