Ovaj projekt je nastavak prekograničnog projekta «Prijeko-preko»

Glavni cilj projekta je povećati mogućnosti sudjelovanja mladih u razvoju zajednice, kroz razvoj za održivog i struktuiranog rad s mladima u općini Bač, Srbija

U svrhu isponjavanja glavnog cilja, projekt ima specifične ciljeve:

  • podržati razvoj strukture rada s mladima u općini Bač, kroz provedbu programa razvoja kapaciteta mladih i voditelja mladih
  • Uspostaviti i omogućiti rad Kluba mladih Bač
  • Razviti aktivnosti Kluba mladih Bač, kroz provedbu neformalne edukacije s članovima i voditeljima pokrenutog Kluba
  • razviti održivu strukturu suradnje između mladih, udruga za mlade i lokalne vlasti u općini Bač
  • prenijeti iskustva PRONI Centra, kao i pozitivne primjere PRONI Centra i iz Hrvatske, iz područja rada s mladima i rada u zajednici, mladima i članovima pokrenutog Kluba u općini Bač

Projekt je službeno započeo 1.travnja 2009., a provodit će se godinu dana.
Sredstva za projekt omogućio je The Balkan Trust for Democracy, a project of the German Marshall Fund of the United States.