Project Description

Projekt „Programeri zajednice“ kojeg zajedno u periodu od 1.5.2020. do 31.5.2021. (13 mjeseci)  planiraju provesti organizacije civilnoga društva – PRONI Centar za socijalno podučavanje (nositelj) i Mirovna grupa mladih Dunav iz Vukovara te Grad Vukovar kao donositelj odluka, posebice kada je riječ o javnim politikama, ima za cilj dodatno unaprijediti položaj i kvalitetu života mladih kroz izradu novog Programa za mlade grada Vukovara za razdoblje 2021-2024, što će biti i ključan rezultat projekta. Ovaj cilj planira se postići kroz umrežavanje i zajednički rad lokalnih dionika, kao i samih mladih, njih ukupno 215. Stoga je u projektu planirano sudjelovanje najmanje 160 mladih – srednjoškolci, studenti, nezaposleni i aktivni mladi, uključujući i mlade s manje mogućnosti te 55 predstavnika donositelja odluka i Savjeta mladih grada Vukovara.

Kroz projekt, koji će se temeljiti na korištenju neformalnih metoda rada, kako kroz provedu tematskih rasprava, tako i za vrijeme pripremnih i nastavnih aktivnosti – istraživanje, Kampanja o Programu, širenje i iskorištavanje rezultata, u kojem će aktivnu ulogu, osim djelatnika partnerskih organizacija, imati i sami mladi, dionici i volonteri, bit će provedeno istraživanje o Navikama i potrebama mladih grada Vukovara s najmanje 300 mladih, 8 tematskih rasprava sukladno planiranim područjima Programa za mlade grada Vukovara sa 120 mladih i 40 predstavnika donositelja odluka, završna tematska rasprava s 30 mladih i 10 predstavnika donositelja odluka na kojoj će se iznjedriti prijedlog Programa za mlade grada Vukovara, te tematski sastanak s 10 predstavnika donositelja odluka i 5 mladih iz Savjeta mladih grada Vukovara i onih aktivnih u zajednici na kojemu će se razraditi Mehanizam praćenja provedbe Program za mlada grada Vukovara.

Oba dokumenta, kao ključni rezultati projekta – Program za mlade grada Vukovara 2021-2024 te Mehanizam praćenja provedbe Programa koji će biti sastavni dio Programa bit će diseminirani među mladima i lokalnim dionicima – udruge i ustanove koje rade s mladima, odnosno korišteni od strane istih u svrhu postizanja projektnih ciljeva i dugoročnih učinaka na mlade.

Projekt “Programeri zajednice” financiran je sredstvima EU kroz program Erasmus+, ključna aktivnost 3 (KA3), ukupne vrijednosti 9.340,00 EUR

„Sadržaj o projektu isključiva je odgovornost PRONI Centra za socijalno podučavanje.“

 

erasmus