Projekt EUvizija provodit će se u razdoblju 01.09.2023.-31.10.2024. na području OBŽ i VSŽ, konkretno u mjestima Babina Greda, Bebrina, Stari Mikanovci, Vrpolje, Levanjska Varoš, Petrijevci, Kneževi Vinogradi, Darda, Dalj, Negoslavci i Osijek. Projekt je financiran od strane CERVa kroz program Impact4Values u iznosu 54.327,59€.
Stanovništvo manjih, posebice ruralnih sredina, iako blizu većih i urbanih središta te Osijeka kao regionalnog središta, nije dovoljno upoznato s pravima i temeljnim EU vrijednostima te benefitima koje ima od njih. Posebice je niska razina informiranosti djece i mladih, njihova svjesnost o problemima u lokalnoj zajednici koji se odnose na ugrozu temeljnih EU vrijednosti, prava i ljudskih sloboda. Uslijed toga izostaje njihova aktivna uključenost u promociji i zaštiti istih. Uzrok tomu prepoznajemo u izostanku promocijskih i zagovaračkih kampanja te informativnih i svih drugih sadržaja i aktivnosti koje doprinose podizanju svijesti mladih i lokalnog stanovništva i utječu na njihovu aktivaciju u zaštiti i promociji istih.
Stoga se projekt bavi inovativnim obrazovno-informativnim metodama koje će povećati interes, znanja, svjesnost i angažman mladih da u svojim zajednicama istražuju, prepoznaju i ukažu na izazove stanovništva po pitanju temeljnih prava i vrijednosti. Projektom ćemo obuhvatiti minimalno 120 djece i mladih iz 10 manjih lokalnih zajednica u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji. Projekt će kroz 14 mjeseci uključiti aktivnosti s djecom i mladima u zajednici te inovativnim metodama PhotoVoica, Video-vinjeta i Digitalnih priča, obraditi teme ljudskog dostojanstva, slobode, jednakosti i solidarnosti, potičući djecu i mlade na istraživanje problema u zajednici i kreiranje audiovizualnih sadržaja i javnih događaja ukazujući na probleme te potičući druge mještane na promišljanje. Projekt uključuje i seriju intervjua s mladima koji čine promjene te podcast-izdanja koja će se ticati temeljnih EU vrijednosti, ljudskih prava i sloboda te potrebne promocije i zaštite, obrađene sa sugovornicima koji se tim temama bave. Vanjski suradnici u zajednici bit će osnovne škole, udruge građana te pojedinci.


Financirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi i mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa stavovima i mišljenjima Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni EACEA ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Program Impact4Values sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske