Projekt „I – Strategija“ ima za cilj izraditi Strategiju informiranja mladih kroz uspostavu strukturiranog dijaloga između mladih, Gradskog savjeta mladih grada Vukovara, relevantnih institucija i osoba odgovornih za kreiranje politike prema mladima Grada Vukovara, odnosno donosioca odluka.
Ciljana skupina su mladi od 15 do 30 godina, njih 120, od kojih su 80 srednjoškolci, 20 studenata i 20 mladih izvan obrazovnih institucija i nezaposleni mladi, no također ciljana skupina su i donosioci odluka (lokalni dionici) u gradu Vukovaru, njih 20.
Glavne aktivnosti projekta biti će:
– istraživanje s mladima o Razini i potrebama informiranosti mladih u gradu Vukovaru
– provedba ukupno 8 fokus grupa: 6 fokus grupa s mladima, 1 fokus grupa s donosiocima odluka te 1 zajednička fokus grupa sa 70 sudionika prethodnih fokus grupa (60 mladih i 10 donosioca odluka)
– promotivne aktivnosti projekta
– širenje rezultata, posebice Strategije informiranja mladih koja će biti izrađena
– evaluacija i izvješćivanje

Glavni nositelj projekta je PRONI Centar za socijalno podučavanje, koji će projekt provoditi u razdoblju od 04. siječnja 2016. do 04. srpnja 2016. godine (ukupno 6 mjeseci), na području grada Vukovara. Izradom, promocijom i primjenom Strategije informiranja mladih na području grada Vukovara želimo podići svijest mladih, relevantnih institucija i šire javnosti o važnosti mladih ljudi u društvu i važnosti kvalitetne potpore mladima kroz točno, jasno i pravovremeno informiranje, odnosno sustavno doprinijeti podizanju razine informiranosti mladih, a sukladno tomu i podizanju kvalitete života mladih u lokalnoj zajednici.