Project Description

Projekt pod nazivom „Pokretne slike umjetnosti i kulture“ kojeg u partnerstvu s Kulturno-umjetničkim društvom „Jozsef Attila“ iz Zmajevca i Udrugom za medijsko i multimedijalno kreativno tehničko, umjetničko i autorsko izražavanje “Hedgehog Perfections” iz Osijeka, provodi PRONI Centar za socijalno podučavanje, ima za cilj osvijestiti i razviti kulturni potencijal mladih u nepovoljnom položaju u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji, potaknuti njihovu bolju integraciju, ublažiti izoliranost i prevenirati antisocijalna ponašanja.

U trajanju od 18 mjeseci, aktivnosti projekta objedinjene su u elementu projekta „Razvoj kreativnih i socijalnih vještina mladih u nepovoljnom položaju“, kojima se specifično želi postići razvoj socijalnih i kreativnih vještina mladih u nepovoljnom položaju u OBŽ i VSŽ koje doprinose njihovom socijalnom uključivanju, omogućavanjem pristupa kulturnim,
umjetničkim sadržajima i njihovim kreiranjem novih, kroz aktivnosti u području primijenjenog dizajna, plesa i multimedije.

Nizom umjetničkih i kulturnih aktivnosti mladih želimo doprinijeti njihovom aktiviranju u lokalnim zajednicama te pomoći razvoj vještina, koje u budućnosti mogu osigurati nove mogućnosti za njihovo zapošljavanje i samozapošljavanje.

Aktivnosti projekta usmjerene su na kreativno umjetničko stvaralaštvo mladih uz neizostavnu procjenu kreativnih ali i ekonomskih potencijala mladih, te predstavljanje njihovog rada javnosti, kao i povezivanje ciljanih mladih s relevantnim dionicima u lokalnim zajednicama, koji mogu prepoznati njihove vještine i znanja i uključiti ih u procese razvoja zajednice primarno kroz kulturu, tradiciju i turizam ove regije.

Izravni korisnici projekta jesu 80 mladih u nepovoljnom položaju, 15-25 g., iz OBŽ i VSŽ (nacionalne manjine, nezaposleni, korisnici socijalne skrbi).

Projekt „Pokretne slike umjetnosti i kulture“ trajat će od veljače 2018. do kolovoza 2019. godine.

Ukupna vrijednost projekta je 778.930,45kn. Iznos koji je sufinancirala Europska unija iznosi 662.090,88 kn.

Kontakt osoba za više informacija:

Irena Mikulić,
Voditeljica projekta

kultura@proni.hr

 

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj o projektu isključiva je odgovornost PRONI Centra za socijalno podučavanje.
www.strukturnifondovi.hr ; www.esf.hr