Sredstvima The Balkan Trust For Democracy kroz Projekt German Marshall Fondacije, tijekom 2012. i 2013. godine PRONI Centar za socijalno podučavanje provodit će projekt „Prijeko-preko 3“ u suradnji s Organizacijom mladih ENTER iz Bača.

Aktivnosti ovoga projekta imaju za cilj doprinijeti kontinuiranoj održivosti struktura rada s mladima u općini Bač i promociji uloge organizacija civilnoga društva u ovom procesu,  kao i njihovom dodatnom umrežavanju s organizacijama mladih i za mlade te klubovima za mlade iz istočnog dijela Republike Hrvatske.

Projekt se posebice odnosi na mlade ljude i njihov budući rad na razvoju njihovih kapaciteta, poticanju i kreiranju dobrih uvjeta za razvoj međusektorske suradnje i jačanje prekograničnog partnerstva među klubovima za mlade u Hrvatskoj i Srbiji.

Glavni cilj projekta usmjeren je na povećanje kvalitete u radu s mladima, kroz promociju važne i aktivne uloge oganizacija mladih i za mlade, vrijednosti međusektorske suradnje u općini Bač i važnosti prekograničnog partnerstva.

Specifični ciljevi ovog projekta, usmjereni su na sljedeće:

 1. Razviti programske aktivnosti Kluba mladih u općini Bač
 2. Pružiti potporu održivosti Kluba mladih, kroz redovite supervizijske aktivnosti
 3. Povećati vidljivost Kluba mladih u zajednici, kroz aktivnosti treninga, kreiranje i administriranje web-stranice Kluba mladih
 4. Razviti međusektorsku suradnju, kroz osnivanje Međusektorskog tima odgovornog za razvoj i buduće prepoznavanje struktura rada s mladima u općini Bač
 5. Dodatno umrežavanje klubova mladih iz istočne Hrvatske i Kluba mladih u Baču, s ciljem kontinuiranog prijenosa iskustava, razmjene ideja, posebice u odnosu na stvaranje zajedničkih i partnerskih projekata kroz prekogranične programe, Program Mladi u akciji, i sl.

Aktivnosti projekta obuhvatit će:

 • Redovite partnerske sastanke s ciljem nesmetane provedbe projekta i kreiranje programskih aktivnosti Kluba mladih Bač za članove i korisnike
 • Trodnevni trening za maksimalno 5 članova Kluba mladih o održavanju web stranica
 • Kreiranje mrežne stranice Kluba mladih Bač i kontinuirano administriranje iste
 • Osnivanje Međusektorskog tima Kluba mladih s minimalno 5 članova/ica (iz javnog sektora, obrazovnih institucija, medija, i sl.) i provedba redovitih sastanaka Tima
 • Seminar za razvoj prekograničnih projekta za 18 voditelja rada s mladima i članova klubova mladih iz Bača u Srbiji, te Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije u Hrvatskoj.
 • Prekogranični kreativni ljetni kamp za 18 mladih ljudi iz općine Bač u Srbiji, te Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije u Hrvatskoj
 • Evaluacija projekta i izvješćivanje

Projektne aktivnosti trajat će od 1. lipnja 2012. do 1. lipnja 2013. godine, a provodit će se u Baču (Srbija) te Pirovcu (Hrvatska).