“Pronađena NEET“ novi je projekt PRONI Centra za socijalno podučavanje i partnera Pučkog otvorenog učilišta Osijek, Nansen dijalog centra Osijek, Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije, te područnih ureda Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje Vukovar i Osijek.

„Pronađena NEET“ ima za cilj dosegnuti 30 mladih u nepovoljnom položaju, onih koji pripadaju skupini izvan sustava obrazovanja, zapošljavanja i treninga.

Projekt će osigurati mapiranje, uključivanje, osobni razvoj, stručno obrazovanje te osnaživanje za uključivanje u obrazovne programe i tržište rada za 30 višestruko marginaliziranih mladih u NEET statusu iz zajednica u OBŽ i VSŽ.

Projekt integrira ključne komponente neformalnog i formalnog obrazovanja, osobnog pristupa u razvoju pojedinca, razvija nove metode i pristupe u radu s ciljanom skupinom te jača platformu javno-civilnog partnerstva u dugoročnoj asistenciji osoba u NEET statusu.

Projekt se provodi u okviru programa Europskog socijalnog fonda  “Pronađi me!” – provedba akivnosti dosega i obrazovanja neaktvnih mladih osoba u NEET statusu, a financiran je sredstvima EU u ukupnom iznosu od 1.557.623,41 kn.

Projekt traje od 12. srpnja 2021. do 11. siječnja 2023. godine, u ukupnom trajanju od 18 mjeseci. UP.01.2.0.04.0032.

Kontakt osoba, voditeljica projekta Irena Mikulić, tel: 031207426