Project Description

Projekt „Radius V“ je usmjeren na kreiranje poticajnog okruženja za razvoj volonterstva kroz uspostavljanje jedinstvene metodologije za sustavno i kontinuirano istraživanje stanja i trendova te mjerenje utjecaja volontiranja na društveno-ekonomski razvoj u RH. Jačanje kapaciteta, udruživanje stručnosti OCD-a i akademske zajednice te poticanje strukturiranog dijaloga između OCD-a, državne uprave, lokalne i regionalne samouprave i visokoobrazovnih i znanstvenih ustanova doprinijet će daljem razvoju učinkovitih javnih politika za razvoj volonterstva na nacionalnoj i lokalnoj razini.

Ciljevi projekta su:

  1. Stvaranje poticajnog okruženja za daljnji razvoj volonterstva kroz: a) jačanje stručnih, analitičkih i zagovaračkih kapaciteta OCD-a i b) poticanje umrežavanja, suradnje i strukturiranog dijaloga između OCD-a, lokalne i regionalne samouprave, socijalnih partnera, visokoobrazovnih i znanstvenih ustanova s ciljem razvoja učinkovitih javnih politika u području razvoja volonterstva.
  2. Uspostavljanje i pilotiranje jedinstvene metodologije za sustavno i kontinuirano praćenje, istraživanje i mjerenje utjecaja volontiranja na društveno-ekonomski razvoj RH kroz udruživanje stručnih kompetencija volonterskih centara i akademske zajednice (Filozofski fakultet Rijeka i drugi stručnjaci koji se bave znanstvenim radom u području volonterstva.

Projekt se provodi kroz različite skupine aktivnosti, a očekivani rezultati su:

  1. Jačanje partnerstava organizacija civilnog društva i uključivanje novih članica i članova tematske mreže (provedena analiza ključnih dionika i izrađena baze relevantnih dionika u području volonterstva; tematska mreža za razvoj volonterstva broji 18 članova, predstavnika OCD-ova, lokalne i regionalne samouprave, fakulteta, socijalnih partnera i redovito se sastaje; uspostavljena mreža koordinatora volontera; uspostavljen program korporativnog volontiranja i razvoj modela volontiranja zaposlenika)
  2. Provedba ispitivanja javnog mnijenja i ispitivanje potreba društva (provedeno ukupno 6 ispitivanja javnog mnijenja u koje je uključeno 300 organizatora volontiranja u području ispitivanja potreba za daljnji razvoj volonterstva te 1000 građana u ispitivanje javnog mnijenja o volontiranju)
  3. Provedba znanstvenih istraživanja u području utvrđene potrebne društvene promjene (izrađene smjernice za kreiranje javnih politika; provedena 3 znanstvena istraživanja o obimu i strukturi volontiranja u RH; objavljena 4 znanstvena i 2 stručna članka na temelju provedenih znanstvenih istraživanja)
  4. Izrada smjernica za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima (izrađeno 6 smjernica za razvoj javnih politika utemeljenih na istraživanjima provedenim kroz projekt; održano 5 događanja na kojima su predstavljene smjernice relevantnim dionicima)
  5. Provođenje analiza društvenog utjecaja predloženih intervencijama (izrađena metodologija i alati mjerenja utjecaja volontiranja, provedeno 6 pilot testiranja na osnovu kojih je izrađeno 6 analiza društvenog utjecaja; održana 2 događanja na kojima će se predstaviti analize relevantnim dionicima)
  6. Provedba strukturiranog dijaloga svih dionika i donositelja odluka (održano 9 strukturiranih dijaloga u koje su uključeni svi relevantni dionici, održana 4 okrugla stola na teme javnih politika, održane 4 regionalne koordinacije o dosadašnjoj primjeni i dopunama ZoV-u; održane 1 nacionalne konzultacije s relevantnim ministarstvom; redovito praćenje europskih politika i razmjena primjera dobre prakse kroz Europski volonterski centar)
  7. Promidžba i vidljivost (održane 2 nacionalne konferencije za dionike relevantne za razvoj volonterstva; provedene 3 manifestacije “Hrvatska volontira” na nacionalnoj razini; izrađena 4 promotivna banera i 2000 komada info letaka)

Provedba projekta počela je 30. 10. 2020., a projekt će trajati do 29. 10. 2023.

Nositelj projekta je DKolektiv – organizacija za društveni razvoj, a partneri na projektu su: Hrvatski centar za razvoj volonterstva, Volonterski centar Zagreb, Udruga „MI“ – Split, Udruga za razvoj civilnog društva SMART, Centar za civilne inicijative, ACT Grupa, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci, Grad Split, Grad Rijeka, PRONI Centar za socijalno podučavanje.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta je 3.568.878,67 kn.

Sadržaj dokumenta isključiva je odgovornost PRONI Centra za socijalno podučavanje.