Project Description

Provedbom projekta Reci „NE“ promovira se zdravlje i prevencija u odnosu na ovisnosti o drogama, alkoholu, duhanskim proizvodima te kockanju uz primjenu modernih tehnologija, podiže svijest građana Starih Mikanovaca o brizi za vlastito zdravstveno stanje koje će u konačnici dovesti do poboljšanja zdravstvenog statusa građana Hrvatske. Kroz svoj cilj, rezultate i pokazatelje ostvaruje promicanje zdravlja i zdravih navika te povećanje znanja i svijesti o važnosti prevencije bolesti navedenih ovisnosti za 2.956 krajnjih korisnika.

Glavni cilj projekta je promovirati zdravlje i prevenciju u odnosu na ovisnosti o drogama, alkoholu, duhanskim proizvodima te kockanju uz primjenu modernih  tehnologija, te podići svijest građana Starih Mikanovaca o brizi za vlastito zdravstveno stanje koje će u konačnici dovesti do poboljšanja zdravstvenog statusa građana Hrvatske.

Specifični cilj projekta:
Promicanje zdravlja i zdravih navika te povećanje znanja i svijesti građana Starih Mikanovaca o važnosti prevencije bolesti ovisnosti o drogama, alkoholu, duhanskim proizvodima te kockanju uz primjenu modernih tehnologija.

Aktivnosti koje program obuhvaća:
1. Provedba obrazovnih radionica i okruglih stolova
2. Edukativno-terenski posjeti
3. Medijska kampanja
4. Promidžba i vidljivost

Očekivani rezultat: podignuta svijest građana Starih Mikanovaca o brizi za vlastito zdravstveno stanje koje će u konačnici dovesti do poboljšanja zdravstvenog statusa građana Hrvatske

Projekt pod nazivom Reci “NE” provodi se se na području Vukovarsko-srijemske u razdoblju od 12 mjeseci (29.6.2022.-28.6.2023.).
Nositelj projetka je Općina Stari Mikanovci, a partner PRONI Centar.

Projekt je financiran sredstvima Europske unije kroz Europski socijalni fond – Poziv Promocija zdravlja i prevencija bolesti – faza 2. Ukupna vrijednost projekta je 387.466,97 kn. UP.02.2.1.08.0112