Projekt «Regionalni info-centar za mlade Osijek» provodi PRONI Centar za socijalno podučavanje od 2007. godine.
Od 01. kolovoza 2015. do 31. srpnja 2018. godine projekt se provodi u okviru trogodišnjeg programa (2015-2018.). Provodi se u partnerstvu s Gradom Osijekom i suradnji s Vukovarsko-srijemskom županijom, Virovitičko-podravskom županijom, Centrom za mir, ljudska prava i nenasilje Osijek i Zajednicom Informativnih centara za mlade u Hrvatskoj.

Projekt financijski podržava Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

REGIONALNI INFO-CENTAR ZA MLADE OSIJEK

«Poštivanje demokracije, ljudskih prava i osnovnih sloboda podrazumijeva pravo svih mladih ljudi na pristup cjelovitim, objektivnim, razumljivim i pouzdanim informacijama o svim njihovim pitanjima i potrebama.»

(Iz Europske povelje o informiranju mladih)

INFORMACIJE → IZBOR → SUDJELOVANJE

Info centar logo_maliGdje i na koji način tražiti informacije; kako iz mnoštva ponuđenih informacija pronaći onu koju trebamo i kako je prilagoditi svojim potrebama i situaciji; od koga tražiti savjete o sitnim ili krupnijim problemima,…?  Različite i kvalitetne informacije pomažu mladim ljudima donijeti određene odluke ili ih usmjeravaju aktivnom djelovanju. Takve informacije omogućavaju i potiču vlastite izbore u organiziranju osobnog življenja.

Regionalni info-centar za mlade Osijek usmjeren je općem informiranju mladih u dobi između 15 i 30 godina i prilagođava se svim njihovim pitanjima i potrebama. Prilagođen je onima koji nemaju mogućnosti za istraživanje informacija, kao i onima kojima su postojeće mogućnosti nedovoljne. Info-centar pruža mladima raznovrsne informacije na jednom mjestu, kao i mogućnost stjecanja vještina u pronalaženju istih. Područje djelovanja je grad Osijek, gdje se nalazi i fizički prostor, te županije: Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Brodsko-posavska, Požeško-slavonska i Virovitičko podravska.

Područja informiranja mladih u skladu su s Nacionalnim programom za mlade od 2014. – 2017.:

 • obrazovanje, profesionalno osposobljavanje i usavršavanje u kontekstu cjeloživotnog učenja
 • zapošljavanje i poduzetnišvo
 • socijalna zaštita i uključivanje
 • zdravlje i zdravstvena zaštita
 • aktivno sudjelovanje mladih u društvu
 • kultura i mladi
 • mladi u europskom i globalnom okruženju

Info-centar za mlade pruža i usluge komplementarne osnovnom informiranju i savjetovanju, kao što su obrazovanje o različitim temema, pomoć pri organizaciji i provedbi projekata, i dr.

Također, u prostoru su dostupne informacije i informativni materijali iz različitih izvora (organizacija civilnoga društva, javnih institucija, udruga građana, komercijalnih usluga i dr.) koji promoviraju aktivnosti i mogućnosti namjenjene mladima, te koji svojim radom podupiru mlade ljude.

Pri pružanju usluga, korisnicima Info-centra je omogućen osobni izbor, te zajamčeno poštivanje njihove autonomije i privatnosti.

Informacije i savjetovanje mladima dostupni su:

 • izravnim kontaktom u prostoru Info-centra,
 • putem dokumentiranih informacija (knjige, letci, video zapisi),
 • telefonom,
 • elektroničkom poštom (E-mailom),
 • putem web stranice i facebook-
 • kroz organizirane radionice i predavanja,
 • kroz povremene posjete školama, fakultetima i drugim gradovima i selima iz regije.

Rad Info-centra za mlade temelji se na suradnji s drugim relevantnim službama, javnim institucijama, stručnim pojedincima, te na uključivanju volontera i otvoren je za sve mlade ljude bez izuzetka i bez prethodne najave.

Info-centar za mlade Osijek
Kralja Zvonimira 15
Tel/fax: ++385 (0)31/28-30-56
e-mail: icm@proni.hr
http://www.icm-osijek.info