Projekt je financiran od strane Europske Komisije kroz komponentu CARDS programa – Lokalna partnerstva za zapošljavanje – Faza 2, a provoditi će se na području Vukovarsko-srijemske županije u razdoblju od 12 mjeseci, s početkom 01.07.2007. godine.

Glavni cilj:

 • smanjiti nezaposlenost mladih žena i djevojaka na području Vukovarsko-srijemske županije

Ciljana skupina su dugotrajno nezaposlene djevojke i žene sa završenom frizerskom ili krojačkom školom, evidentirane u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje na području Vukovarsko-srijemske županije.

U svrhu doprinosa riješavanju ovoga problema planiramo postići slijedeće rezultate:

 • dodatno educirati 120 djevojaka i žena kroz niz radionica na temu “Moj osobni marketing”, te razvojem novih vještina osobnog predstavljanja, vođenja prijamnog razgovora, te aktivnog traženja posla putem Interneta povećati zapošljivost istih. Radionice će provesti partneri u projektu – područni uredi HZZ-a Vukovar i Vinkovci;
 • provesti stručno usavršavanje i trening program u svrhu stjecanja profesionalne kvalifikacije za 50 djevojaka i žena. Poglavito se radi o usavršavanju na području tradicijskih vještina – zlatovez, izrada nošnji, izrada tradicionalnih frizura. Usavršavanje će provesti partner u projektu – Tehničko učilište Vinkovci;
 • provesti trening program za pripremu polaganja Majstorskog ispita za 20 djevojaka i žena. Treninge i samo organiziranje polaganja majstorskog ispita provest će partneri u projektu – Tehničko učilište Vinkovci i Obrtnička komora Vukovarsko-srijemske županije;
 • dodatno educirati 45 djevojaka i žena putem 3 modula pod nazivom “Osnove poduzetništva”, a potom usko obrazovati 20 djevojaka i žena putem dodatna 2 modula pod nazivom “Pokreni vlastiti posao” koje će provesti partner u projektu – Lokalna ekonomska razvojna agencija, LEDA Vinkovci;
  dok će PRONI Centar za socijalno podučavanje raditi na:

  • osnivanju udruge žena na području Vukovarsko-srijemske županije, te operacionalizaciji mjesta na kojem će se moći dodatno provoditi praksa, te započeti s procesom socijalnog poduzetništva.
  • promoviranju primjera dobre prakse na području Vukovarsko-srijemske županije putem javnih prezentacija

Proni Centar za socijalno podučavanje je glavni aplikant i nositelj partnerskog projekta u kojem sudjeluju:

ricochet partneri