Osnovni cilj projekta je:
potaknuti mlade između 15 i 29 godina na aktivnije uključivanje u provedbu Programa djelovanja za mlade na području grada Osijeka

Cilj će se postići kroz slijedeće aktivnosti:

  1. osmišljavanje i izrada promotivnog materijala koji će sadržavati informacije o Nacionalnom i gradskom programu djelovanja za mlade (NPDM i GPDM), te Info-centru za mlade kao dijelu spomenutih Programa
  2. trening za oko 20 učenika iz 4 srednje škole, na temu “A što JA tu mogu učiniti?”
  3. prezentacije Programa, te Info-centra za mlade koje će provesti PRONI Centar u suradnji s članovima Odbora za mlade Grada Osijeka i volonterima u 4 razreda 4 srednje škole
  4. prezentacije istog koje će provoditi učenici/sudionici treninga za ostale učenike svih razreda sve četiri škole
  5. konkretne pojedinačne javne aktivnosti koje će provesti sve 4 škole, a koje će biti natjecateljskog karaktera
  6. u sklopu Europskog tjedna organizirati će se javna prezentacija NPDM-a, GPDM-a i Info-centra, te predstavljanje provedenih aktivnosti škola

Direktni korisnici projekta su svi učenici četiri srednje škole u gradu Osijeku, sistemom šalji dalje, a indirektni korisnici će biti ostali mladi i javnost kroz njihove javne prezentacije i medijsku promociju tijekom cijele provedbe projekta.
Problem nezainteresiranosti kod mladih često potiče od neinformiranosti, a neki od razloga neinformiranosti su: nepostojanje jednog mjesta gdje bi se mogle dobiti informacije širokog spektra (puno utrošenog vremena u traženje informacije), nemogućnost pristupa internetu, nedovoljna informatička osposobljenost, nepostojanje navike traženja informacija itd. Spomenuto ukazuje na potrebu različitih načina širenja informacija.
Dakle, problem nezainteresiranosti, uzrokovan neiformiranosti može se predefinirati u potrebu za kvalitetnijom informiranošću. Držimo da je prijenos informacija direktnim kontaktom najučinkovitiji (iako zahtijeva najviše truda, vremena i kapaciteta), jer istovremeno pruža pomoć i podršku.
Aktivnostima iz ovog projekta oko 1000 mladih grada Osijeka će dobiti direktnu informaciju i mogućnost konkretne pomoći i podrške. Smatramo to od velike važnosti za našu zajednicu jer doprinosi povećanju broja informiranih/aktivnih mladih, te samim time povećanju kvalitete života naše lokalne zajednice.