Projekt pod nazivom Školontiranje kojeg u partnerstvu s odgojno-obrazovnim ustanovama – Ekonomska škola Vukovar, Osnovna škola Nikole Andrića Vukovar i Tehnička škola Sisak te organizacijom civilnog društva – Volonterski centar Osijek, provodi PRONI Centar za socijalno podučavanje, ima za cilj povećati broj kvalitetnih i održivih volonterskih programa, posebice programa školskog volontiranja i volontiranja u zajednici, kroz obrazovanje i odgoj za volontiranje u školskim ustanovama i organizacijama civilnoga društva u Vukovarsko-srijemskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji.

U trajanju od dvije godine, od 1.6.2017. do 31.5.2019. godine, aktivnosti grupirane u dva projektna elementa 1) Razvoj i provedba programa školskog volontiranja i odgoja za volontiranje te 2) Razvoj i provedba održivih volonterskih programa u zajednici, planiraju se postići specifični ciljevi:
– pružiti potporu osnovnim i srednjim školama iz VSŽ i SMŽ za razvoj i provedbu školskog volontiranja i odgoja za volontiranje kroz povećanje razine obrazovanosti i uključenosti djece, mladih i njihovih roditelja te školskih djelatnika u programe školskog volontiranja
– razviti i provoditi održive volonterske programe u zajednici u suradnji s osnovnim i srednjim školama, te organizacijama civilnoga društva na području VSŽ i SMŽ.

Očekivani rezultati:
Cilj 1. će biti postignut početnim konferencijama, izobrazbama namijenjenim djelatnicima škola, učenicima i roditeljima, izradom programa školskih volonterskih klubova i njihovom uspostavom, kontinuiranom mentorskom i savjetodavnom potporom te kroz provedbu školskih volonterskih akcija i promocijom volontera.
Cilj 2. će biti postignut izobrazbama zaposlenika organizatora volontiranja u OCD-ima te zajedničkim kapacitiranjem i umrežavanjem dionika za organiziranje volonterskih akcija u zajednici (školskih volonterskih klubova i OCD-a) provedbom 6 volonterskih akcija u zajednici za vrijeme školskih praznika te promocijom primjera dobre prakse razvoja školskog volontiranja i volontiranja u zajednici kroz završnu konferenciju

Izravni korisnici projekta:
– Djeca i mladi (učenici osnovnih i srednjih škola): najmanje 30 učenika završnih razreda osnovnih škola (7. i 8. razredi) te najmanje 30 učenika 1. i 2. razreda srednjih škola s područja VSŽ i SMŽ
– Zaposlenici organizatora volontiranja (OCD-a, javnih ustanova): najmanje 20 zaposlenika organizatora volontiranja iz najmanje 10 osnovnih i srednjih škola te najmanje 20 predstavnika iz 10 organizacija civilnoga društva
– Roditelji učenika osnovnih i srednjih škola s područja SMŽ i VSŽ: najmanje 18 iz najmanje 6 škola u kojima će se uspostaviti kolski volonterski klubovi
– Volonteri: najmanje 8 volontera u dobi od 18 do 25 godina

Projekt Školontiranje ukupne je vrijednosti 1.134.356,84 kn. Iznos koji je sufinancirala Europska unija iznosi 911,652,93 kn.

Kontakt osoba za više informacija:

Goran Jelenić
Voditelj projekta
skolontiranje@proni.hrOP ULJP_ESF-logo lenta i napis

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj o projektu isključiva je odgovornost PRONI Centra za socijalno podučavanje.
www.strukturnifondovi.hr ; www.esf.hr