Projekt «Snaga je u svima nama!» ima za osnovni cilj osnažiti mlade s invaliditetom i njihove udruge, osiguravanjem stručne potpore u razvoju osobnih kapaciteta i kapaciteta udruga, koje svoj rad usmjeravaju na osobe s invaliditetom. Radi se o konkretno 3 udruge:

 • Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom «Zamisli»,
  Ul. Grada Vukovara 68,
  10 000 Zagreb
 • Udruga studenata s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu «Sizif»,
  Odranska 8, 10 000 Zagreb
 • Udruga za mlade i studente s invaliditetom Primorsko-goranske županije «Znam»,
  Tenčićevo 15,
  51 000 Rijeka

Projekt će trajati od 1. lipnja do 31. prosinca 2009. i financiran je sredstvima Ministarstva obitelji branitelja i međugeneracijske solidarnosti

Specifični ciljevi projekta jesu usmjereni na osobni razvoj i osnaživanje članova i organizacijskih struktura ovih udruga, koje su izrazile potrebu za sudjelovanjem u projektu:

 • potaknuti i osnažiti unutarnji razvoj organizacija civilnoga društva i omogućiti im podizanje kvalitete njihovih usluga u odnosu na osobe s invaliditetom, kroz jačanje organizacijskih struktura, razvoj timova te strateško planiranje za razvoj
 • pružiti potporu ustroju financijske i programske održivosti navedenih organizacija, kroz poduku o mogućnostima programskog razvoja i namicanja sredstava za provedbu budućih programa udruga
 • potaknuti stvaranje pozitivne slike i osnažiti mlade osobe s invaliditetom za preuzimanje incijative za osobni razvoj, kroz obrazovanje u području osobnog razvoja
 • jačati svjesnost o mogućnostima te motivirati mlade osobe s invaliditetom za aktivno sudjelovanje u društvu, kroz obrazovanje u području afirmacije u zajednici i aktivnog sudjelovanja
 • osnažiti udruge za pružanje kvalitetnih informacija mladima s invaliditetom, ali i drugim mladima
 • senzibilizirati javnost, posebice druge mlade ljude o potrebama mladih ljudi s invaliditetom, prihvatljivim oblicima ponašanja i potrebnoj i mogućoj potpori koju mogu pružiti ovoj skupini mladih ljudi.

Izravni korisnici ovoga projekta su:

 1. mladi u dobi od 18 do 29 godina, osobe s invaliditetom; članice i članovi 3 navedene udruge, s različitim stupnjem iskustva  i znanja (18 osoba). Ovi mladi ljudi osobe su s različitim oblicima i stupnjevima invaliditeta, koji su donijeli odluku osobno se razvijati kroz programe svojih udruga, ali i u budućnosti biti dovoljno osposobljeni za aktivno sudjelovanje i doprinošenje razvoju svojih lokalnih zajednica, kao i društva u cijelosti.
 2. voditelji i članovi upravljačkih struktura iz 3 udruge (25 osoba), od kojih su većina također osobe s invaliditetom, čiji je rad usmjeren na podizanje kvalitete življenja osoba s invaliditetom, a koje će ovim projektom izravno biti osnažene za kvalitetan i učinkovit budući rad, te povećati kvalitetu budućih programa svojih udruga.

Ukupan broj izravnih korisnika projekta je 43 osobe. Izravni će korisnici kroz projektne aktivnosti steći nova znanja, informacije i iskustva, važne za njihov osobni razvoj, ali i njihov aktivan i učinkovit angažman kako u udrugama iz kojih dolaze, tako i u svojim lokalnim zajednicama.

Neizravni korisnici su:
Preostali i budući članovi 3 udruge (njih otprilike 300), kao i svi oni koji će promocijom projektnih aktivnosti u javnosti (u Rijeci, Osijeku i Zagrebu) biti senzibilizirani za potrebe mladih s invaliditetom (više tisuća građana), ali i upoznati s radom navedenih udruga.
Također, osim navedenih izravnih i neizravnih korisnika projekta, izravno ćemo utjecati i na pomagače (njih 8) koji će skupa sa sudionicima u treninzima, boraviti i omogućavati tehničku i nužnu pomoć, te utjecati da 18 navedenih mladih ravnopravno sudjeluje u svim aktivnostima obrazovnih programa.

Osnovne aktivnosti projekta provodit će se u Pirovcu, Zagrebu, Rijeci, te Osijeku, a obuhvatit će raznolike programe obrazovanja, te posebice važnu promociju u javnosti.
Sukladno prethodnim razgovorima i dogovorima s 3 organizacije civilnoga društva, koje su usmjerene na podizanje kvalitete življenja osoba s invaliditetom («Znam» iz Rijeke, te «Sizif» i «Zamisli» iz Zagreba), a koje su izrazile potrebu i inicirale planiranje aktivnosti ovoga projekta, PRONI Centar je ustanovio osnovne probleme s kojima se susreću članovi i voditelji udruga u svom svakodnevnom radu. Upravo, sukladno njihovim svakodnevnim i stvarnim problemima i potrebama, kreirane su i isplanirane, te metodološki usklađene i prilagođene sve projektne aktivnosti

S obzirom da je ideja za projekt nastala na inicijativu navedenih udruga koje sudjeluju u svim projektnim aktivnostima, te je projekt pripreman i planiran sukladno stvarnim potrebama članstva i vodstva tih udruga, smatramo kako će polučiti sljedeće očekivane rezultate i promjene:

 • potaknut unutarnji razvoj organizacija civilnoga društva koje se bave mladima s invaliditetom
 • pružena potpora ustroju financijske i programske održivosti kroz poduku o mogućnostima razvoja i namicanja sredstava
 • educirano 18 mladih ljudi za osobni razvoj
 • dodatno motivirano 18 mladih ljudi za aktivan angažman u svojim udrugama i lokalnim zajednicama – povećana uključenost mladih osoba u rad ove tri udruge
 • educirano 25 osoba iz tri udruge za samostalno vođenje, osmišljavanje i budući angažman u provedbi kvalitetnih programa svojih udruga
 • provedeno 4 višednevna obrazovna programa s ciljem osnaživanja i jačanja kapaciteta pojedinaca i udruga
 • izrađena 3 nacrta za strateške planove sve tri udruge za razdoblje od sljedećih 3 – 5 godina
 • stvorena kohezija unutar timova u pojedinim udrugama
 • potaknuta međusobna suradnja tri udruge
 • senzibilizirana i informirana javnost o potrebama mladih osoba s invaliditetom putem radio-emisija, lokalnih i regionalnih tiskovina, promotivnog materijala i osobnim kontaktima (upriličeno 15 radio-emisija u tri grada, izrađeno, tiskano i distribuirano 2000 brošura (500 u Rijeci, 500 u Osijeku i 1000 u Zagrebu), izrađeno, tiskano i distribuirano 3000 letaka (1000 u Rijeci i 2000 u Zagrebu))