SPYSC_full

Sudjelovanje u našim zajednicama ključno je za razvoj, društveni razvoj i koheziju. Mladi su uključeni u rad političkih stranaka, organizacija mladih, lokalnih nevladinih organizacija, vjerskih organizacija, a mnogi su neformalno aktivni unutar svojih zajednica ili u velikoj internetskoj zajednici. Međutim, još uvijek postoji značajan izazov s kojim se moramo pozabaviti kada govorimo o uključivanju mladih ljudi izravno u lokalne i male zajednice. Mladi su tradicionalno isključeni iz društvenih organizacija i građanskih uloga, ali sada mogu sudjelovati u donošenju odluka na lokalnoj razini. Iako postoje instrumenti kojima bi se njihov glas čuo, važno je obogatiti njihov potencijal kroz aktivno sudjelovanje u zajednici – volontiranje, aktivno građanstvo i sudjelovanje mladih.

Projektom se, kroz aktivnost osposobljavanja, u trajanju od 9 mjeseci (01.01.2019 – 30.09.2019) planiraju postići sljedeći specifični ciljevi:

– Poboljšati razinu ključnih kompetencija i vještina mladih ljudi, uključujući one s manje mogućnosti, kao i promicati sudjelovanje u demokratskom životu u Europi, aktivno građanstvo, interkulturalni dijalog, socijalnu uključenost i solidarnost;
– Razviti kompetencije 11 osoba koje rade s mladima o tome kako razviti programe održive intervencije kroz volontiranje, solidarnost, sudjelovanje mladih, programe aktivnog građanstva u malim zajednicama i ruralnim područjima;
– Usmjeriti 11 osoba koje rade s mladima razliku između volontiranja (formalnog i neformalnog), aktivnog građanstva i sudjelovanja mladih u malim zajednicama i/ili ruralnim područjima u 5 različitih zemalja EU;
– Usmjeriti sudionike u prepoznavanju vlastitog prikladnog načina uključivanja u demokratske procese i intervencijske akcije u zajednici kada surađuju s različitim vrstama korisnika kao što su mladi u ruralnim područjima ili mladi iz malih zajednica, marginalizirani mladi i osobe s manje mogućnosti;
– Otkriti i razumjeti sličnosti i razlike u malim zajednicama u različitim kulturama i kako se boriti s najvažnijim izazovima kroz međunarodnu suradnju.

Aktivnosti:
Trening, od 7. 4. 2019. do 14. 4. 2019., koji će uključiti 11 sudionika u strukturirani program učenja s ciljem razvoja specifičnih kompetencija u radu s mladima kako bi se bolje odgovorilo na njihove potrebe, a posebno ih uključilo u programe održivih intervencija (volontiranje, sudjelovanje mladih, programi aktivnog građanstva)

Partneri:
P.O.D. Association, Španjolska
Fundacja Centrum Aktywnosci Tworczej, Poljska
Politistiki, Grčka
European youth centre Breclav, Češka
PRONI Centar za socijalno podučavanje, Hrvatska

Projekt je financiran sredstvima Europske unije kroz program Erasmus+, Ključna aktivnost 1 (KA1) – Projekti mobilnosti za mlade i osobe koje rade s mladima.Logo Erasmus +