Project Description

Dvogodišnji program (1.5.2023. – 30.4.2025.) pod nazivom Volonterski centar Vukovar ima za cilj doprinijeti sustavnom razvoju volonterstva kroz aktivno djelovanje lokalnog Volonterskog centra Vukovar na području Vukovarsko-srijemske županije.

Nositelj programa je PRONI Centar, a provodi se u partnerstvu s tri jedinice lokalne samouprave: Grad Vukovar, Općina Trpinja i Općina Stari Mikanovci, tri odgojno-obrazovne ustanove: Srednja strukovna škola Marko Babić, OŠ BršadinOŠ Stjepana Cvrkovića Stari MikanovciHrvatskim zavodom za socijali rad, područni ured Vukovar te dvije suradničke organizacije – Gradsko društvo crvenog križa Vukovar i DKolektiv iz Osijeka

Program je usmjeren na izravan rad s općom populacijom učenika, mladih, građana i volontera te udruga i ustanova, a posebice odgojno-obrazovnih, u svojstvu organizatora volontiranja i razvoja školskog, inkluzivnog i kriznog volontiranja.

U svrhu postizanja specifičnih ciljeva programa, ali i u svrhu ispunjavanja općeg i posebnih ciljeva Poziva, isti se provodi kroz 10 grupa aktivnosti kako slijedi:

  1. Promotivna kampanja o volonterstvu
  2. Istraživanje o volonterstvu
  3. Obrazovne aktivnosti za volontere „Biti Volonter“
  4. Obrazovne aktivnosti za organizatore volontiranja i koordinatore volontera „Uvod u menadžment volontera“ i „Vrednovanje volontera“
  5. Razvoj školskog volonterstva
  6. Razvoj inkluzivnog volontiranja
  7. Organizacija volonterske pomoći u učenju
  8. Krizno volontiranje
  9. Razmjena informacija o ponudi i potražnji volonterskog rada te drugih relevantnih informacija za volontere i organizatore volontiranja
  10. Razvoj kvalitete rada i osiguravanje redovitih usluga korisnicima Volonterskog centra Vukovar

Očekivani rezultati:

– podignuta razina prepoznatljivosti uloge i značaja djelovanja Volonterskog centra Vukovar u razvoju zajednice i volonterstva, razvoju školskog, inkluzivnog i kriznog volontiranja te dobrobiti, vrijednostima i značaju istog

– razvijene smjernice rada te razvijane prilagođene usluge za volontere i organizatore volontiranja temeljene na analizi provedenog istraživanja s najmanje 200 građana Vukovarsko-srijemske županije.

– podignuta razina informiranosti i znanja kod najmanje 135 volontera – učenika osnovnih i srednjih škola, mladih i građana općenito o volonterstvu sukladno Zakonu o volonterstvu RH te o važnosti sudjelovanja u pružanju socijalnih usluga te potaknuta njihova uključenost u volonterske programe i aktivnosti pružanja socijalnih usluga.

– podignuta razina znanja i vještina u području volonterskog menadžmenta te unaprjeđena praksa vrednovanja volontiranja i priznavanja kompetencija stečenih volontiranjem putem izdavanja Potvrde o kompetencijama stečenim volontiranjem kroz razvoj kapaciteta i osposobljavanje koordinatora volontera kod najmanje 10 organizatora volontiranja, posebice odgojno-obrazovnih ustanova i organizacija civilnoga društva s područja Vukovarsko-srijemske županije

– podignuta razina znanja i vještina u području školskog volontiranja kod najmanje 6 djelatnika odgojno-obrazovnih ustanova, uspostavljena i stavljena u funkciju 2 nova školska volonterska kluba te razvijeni programi rada istih – OŠ Bršadin i OŠ Stjepana Cvrkovića Stari Mikanovci, u kojima sudjeluju i volontiraju najmanje 15 učenika po klubu

– podignuta razina uključenosti odgojno-obrazovnih ustanova u jačanje odgoja za volontiranje i razvoja volonterstva te razina vidljivosti i značaja funkcioniranja školskih volonterskih klubova u lokalnim zajednicama kroz provedbu najmanje 6 školskih volonterskih akcija kroz djelovanje 3 školska volonterska kluba (2 nova i jedan postojeći) s najmanje 45 učenika – članova školskih volonterskih klubova te njihovih roditelja.

– uspostavljeni programi inkluzivnog volontiranja te u iste i u provedbu najmanje 6 volonterskih akcija/aktivnosti u lokalnim zajednicama na području Vukovarsko-srijemske županije sudjelovalo najmanje 60 volontera.

– uspostavljen redoviti program pružanja potpore učenicima u učenju iz socijalno i materijalno ugroženih obitelji iz 3 partnerske škole temeljene na vršnjačkoj pomoći kapacitiranih članova školskih volonterskih klubova i drugih volontera

– uspostavljen organiziran sustav koordiniranja i upućivanja volontera za krizno volontiranje na području grada Vukovara u kojemu sudjeluje najmanje 10 volontera u svrhu pružanja potpore i pomoći ugroženim građanima.

– podignuta razina informiranosti i uključenosti volontera (građana) u volonterske programe organizatora volontiranja te povećan broj evidentiranih volontera u bazi podataka o ponudi i potražnji volonterskog rada Volonterskog centra Vukovar za najmanje 20 novih volontera te 5 organizatora volontiranja na području Vukovarsko-srijemske županije.

– podignuta razina kvalitete rada Volonterskog centra Vukovar te osigurano jednostavnije servisiranje volontera, organizatora i koordinatora volontera

 

Dvogodišnji program Volonterski centar Vukovar financiran je sredstvima Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.