Projekt je financiran od strane AED-a (Academy for Educational Development) sredstvima USAID-a, a provodit će se na području Vukovarsko-srijemske županije u razdoblju od 8 mjeseci, s početkom 01.02.2006. Projektom predložene aktivnosti u najvećem će djelu biti usredotočene na informiranje i promociju vidljivosti nevladinih organizacija (NVO-a), te na važnost njihovih uloga i zadataka u zajednici.
Primarni korisnici projektnih aktivnosti su građani i institucije Vukovarsko-srijemske županije.

Glavni cilj:vongo-logo

 • postići bolju vidljivost rada nevladinih organizacija u lokalnoj zajednici i promovirati njihovu važnu ulogu i zadatke u široj zajednici, podizanjem razine svijesti među građanima, institucijama i drugim sektorima u društvu

Podciljevi:

 • upoznati širu zajednicu, prvenstveno građane i institucije, s ulogama i zadacima nevladinih organizacija u lokalnoj zajednici,
 • povećati vidljivost nevladinih organizacija kroz akcije temeljene na zajednički osmišljenoj strategiji,
 • povećati razinu zainteresiranosti medija za praćenje i izvješćivanje/promoviranje aktivnosti NVO-a,
 • raditi na transparentnosti djelovanja NVO-a u cilju postizanja šire prepoznatljivosti u zajednici.

Neke od aktivnosti predviđene projektom su:

 • anketiranje građana, radionice za predstavnike NVO-a, radio emisije u Vukovaru, Vinkovcima, Iloku i Županji, tiskanje promotivnih i informativnih materijala, info-štandovi, promotivne kampanje, itd., te sajam NVO-a u Vukovaru kao završna aktivnost.

Očekivani rezultati:sajam

 • građani i institucije informirani o aktivnostima nevladinog sektora Vukovarsko-srijemske županije,
 • potencijali nevladinog sektora prepoznati od strane građana i institucija.
 • povećana razina zainteresiranosti medija za praćenje, promociju i izvješćivanje o aktivnostima NVO-a,
 • povećan interes građana za sudjelovanjem u radu NVO-a,
 • razvijen opći stav građana, institucija i medija prema NVO-ima,
 • povećane mogućnosti i pozitivna klima za suradnju između različitih dionika i NVO-a, kao izravan rezultat povećane vidljivosti NVO-a u lokalnoj zajednici,
 • postignuta viša razina vidljivosti NVO-a na području cijele Vukovarsko-srijemske županije.