erasmusFunded by EUProjekt “Vrijedim za dvoje” temeljen je na strukturiranom dijalogu između mladih i donosioca odluka s područja 4 slavonske županije – Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Požeško-slavonske i Brodsko-posavske. Točnije, u projekt je s jedne strane uključeno 100 mladih bez obzira imaju ili nemaju volonterskog iskustva i jesu li ili nisu aktivni građani u svojim lokalnim zajednicama, a s druge strane u ulozi donosioca odluka, 50 predstavnika iz 4 Lokalna partnerstva za zapošljavanje i 5 predstavnika većih poslodavaca iz ciljane regije. Projekt će se u suradnji s još 4 organizacije civilnoga društva – Volonterski centar Osijek te P.G.D.I. iz Osječko-baranjske, Udruga Oppidum iz Požeško-slavonske te Informativno-pravni centar iz Brodsko-posavske županije, provesti u trajanju od 8 mjeseci na području 4 županije istočne Hrvatske. Projekt je podijeljen u 3 faze (pripremna, glavna i nastavna), a svaka od njih značajna je za postizanje projektnih ciljeva koji su usmjereni ka podizanju opće svijesti kod građana, prvenstveno kod mladih, o važnosti i vrijednosti sudjelovanja u volonterskim programima, doprinosu zajednici, ali i mogućnostima za osobni i profesionalni razvoj koji se pruža kroz volontiranje, te podizanju svijesti kod poslodavaca o važnosti prepoznavanja i vrednovanja volonterskog angažmana te kompetencija stečenim volontiranjem u svrhu lakšeg uključivanja volontera na tržište rada. Također cilj projekta je potaknuti i širu mrežu relevantnih dionika, prvenstveno članova lokalnih partnerstava za zapošljavanje te medija, na aktivno promoviranje i sudjelovanje u razvijanju volonterskih programa i strategija usmjerenih na jačanje motivacije poslodavaca u prepoznavanju volonterstva i uključivanju volontera na tržište rada. Kako bi postigli navedene ciljeve, tijekom projekta će se provesti istraživanje s 1500 mladih i 250 poslodavaca, a potom na temelju rezultata istraživanja organizirati odvojeno 5 fokus grupa s mladima i 5 fokus grupa s donosiocima odluka te jedna zajednička fokus grupa na kojoj će se pridružiti predstavnici 5 većih poslodavaca s područja istočne Hrvatske. Sumirani zaključci i preporuke fokus grupa, te ciljano izrađeni promotivni materijali, bit će diseminirati širom regije kako bi se postigao širi utjecaj projekta na ciljane skupine, osnažilo prepoznavanje i vrjednovanje volonterstva u praksi, a posebice među poslodavcima, te utjecalo na strateške promjene u odnosu prema volonterstvu i vrjednovanju volontera u svrhu lakšeg uključivanja na tržište rada, kroz izradu novih mjera u okviru Županijskih strategija razvoja ljudskih potencijala.

Projekt “Vrijedim za dvoje” čiji je nositelj PRONI Centar za socijalno podučavanje, financiran je sredstvima Europske unije kroz program Erasmus+, Ključnu aktivnost 3 (KA3) – Potpora reformi politike – Strukturirani dijalog: Sastanci između mladih ljudi i donositelja odluka u području mladih.