yes-logo-2aYouth Employment Support Project (YES) projekt je poticanja socijalnog zapošljavanja mladih, pokrenut u okviru Programa poticanja socijalnog zapošljavanja POMAK. Aktivnosti projekta YES započele su 1. listopada 2007. i trajat će do kraja rujna mjeseca 2009. godine. Aktivnosti će se provoditi na području 3 slavonske županije:

 • Vukovarsko-srijemskoj
 • Požeško-slavonskoj i
 • Osječko-baranjskoj.

Nositelj projekta je Udruga za kreativni razvoj Slap.

Partneri u provedbi su:

 1. PRONI Centar za socijalno podučavanje
 2. BIOPA – udruženje za organsku proizvodnju hrane
 3. Eko-centar Mavrović
 4. FUNAP Našice

Projekt je financijski podržan od strane UNIDEA UniCredit Foundation.

Glavni ciljevi projekta YES:

 • Povećati zaposlenost mladih na području istočne Hrvatske, pružajući im potporu u procesu traženja zaposlenja i kreiranju vlastitih poduzetničkih pothvata, izgradnji njihovih osobnih kapaciteta, a u svrhu poticanja mladih na veću uključenost i intergraciju u društvo kao aktivne radne snage.
 • Promovirati društveno poduzetništvo kao model zapošljavanja za društveno isključene skupine i kao bazu za održivi lokalni razvoj.
 • Promovirati parterstvo u procesu stvaranja infrastrukture potpore za zapošljavanje mladih, i izgradnje društvene kohezije u okviru raznolikog društvenog razvoja.

Projektne aktivnosti doprinijet će razvoju i unaprjeđenju sljedećih primarnih ciljanih skupina:

 • mlade nezaposlene žene (njih 40 – 50) s osnovnim znanjem o tradicijskim zanatima, kojima će biti omogućena tehnička potpora za zapošljavanje i samozapošljavanje;
 • mladi nezaposleni ljudi (njih 30) koji će steći znanja i vještine u području kontinentalnog turizma (agro-turizma), organizacije zajednice u turističke svrhe, te turističke animacije;
 • mali farmeri (njih 30 – 40) koji će biti osnaženi kroz treninge i konzultacije kako bi postali samoodrživi  u svojoj organskoj proizvodnji;
 • lokalne udruge (njih 6) koje će biti osnažene za pokretanje vlastitih poduzetničih pothvata, koji će im osigurati institucionalnu i programsku održivost i stabilnost.

Projekt će ponuditi sljedeće programske aktivnosti, usmjerene na podizanje kapaciteta različitih ciljanih skupina, te poticanje istih na zapošljavanje i samozapošljavanje:

 • 500 sati treninga
 • 400 sati konzultacija
 • organizacija 4 sajma
 • iniciranje 2 web-shopa za korisnike
 • organizacija 8 eko-foruma
 • 10 simulacija u 15 lokalnih zajednica, za agro-turističke animatore
 • posredstvo u povezivanju ciljanih skupina i potencijalnih poslodavaca
 • kreiranje i distribucija priručnika o turističkim mogućnostima regije
 • aktivnosti promidžbe u javnosti
 • organizacija eventa za samopredstavljanje ciljanih skupine, njihovih programa i rezultata potencijalnim poslodavcima
 • pomoć u kreiranju 40-tak poslovnih planova za različite poduzetničke pothvate
 • 20 – 30 mikro-kredita za samozapošljavanje

Partneri u projektu:

 • Udruga za kreativni razvoj Slap
 • PRONI Centar za socijalno podučavanje
 • BIOPA – udruženje za organsku proizvodnju hrane
 • Eko-centar Mavrović
 • FUNAP Našice

Kontakt osoba u ime PRONI Centra za socijalno podučavanje:
Irena Mikulić