Projekt Zajedno jači nastao je 1999. godine u svojstvu studentskog projekta PRONI Centra.
S vremenom je prerastao u projekt od nacionalne važnosti podržan od strane bivšeg Ministarstva prosvjete, kulture i športa, Zavoda za školstvo, ravnatelja osnovnih i srednjih škola, njihovih učitelja, te lokalne zajednice.

Osnovni ciljevi projekta su:

 • obrazovati i pružiti podršku učiteljima različite nacionalnosti s post-ratnog područja,
 • podučiti učenike i njihove roditelje miru, suradnji i nenasilnom rješavanju sukoba,
 • razvijati suradnju među školama, te program integrirati u školski sustav uz pomoć Ministarstva prosvjete, kulture i športa (odnosno sadašnjeg Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa),
 • katalizirati proces integracije i pomirenja u školama radeći s učenicima i njihovim roditeljima.

Stručni tim sastoji se od šest stručnjaka, projektnog voditelja, koordinatora i supervizora. Projekt se provodio u sljedećim županijama: osječko-baranjskoj, vukovarsko-srijemskoj, brodsko-posavskoj, požeško-slavonskoj, virovitičko-podravskoj, bjelovarsko-bilogorskoj.

Donatori projekta su:ZajednoJaci1
1999-2000 Zajedno jači I

 • studentski projekt financiran od strane Vijeća Europe.

2000-2002 Zajedno jači II

 • projekt PRONI Centra na nacionalnoj razini,
 • podržan od strane Ministarstva prosvjete, kulture i športa,
 • financiran od strane SIDA-e.

Konkretni rezultati:

 • suradnja s Ministarstvom prosvjete, kulture i športa,
 • potvrde izdane sudionicima projekta od strane Ministarstva prosvjete, kulture i športa,
 • bolja prepoznatljivost PRONI Centra u lokalnoj zajednici i društvu,
 • obučenih učitelja: 212, korisnika programa: 6360
 • uključenih škola: 48, uključenih županija: 6
 • projekt uključuje rad s ljudima hrvatske, srpske, mađ?arske i češke nacionalnosti,
 • izdan priručnik: Zajedno jači, 2000., re-izdanje priručnika: Zajedno jači 2, 2002.