Od 1.veljače 2021. godine PRONI Centar započeo je provedbu projekta pod nazivom “Zemlja i mi”. Projekt u trajanju od 15 mjeseci provodi se na području Grada Osijeka do 30. travnja 2022.godine. 

Glavni cilj ovog projekta je povećati razinu informiranosti mladih te osoba iz obrazovnog sustava koje rade s mladima  na području grada Osijeka o konceptu održivog razvoja, potaknuti mlade na samoinicijativno djelovanje ka ostvarenju ciljeva održivog razvoja i održivog društva u cjelini.

Glavne aktivnosti projekta su:
– priprema i promocija područja i ciljeva održivog razvoja – pisanje članaka za stranicu Regionalnog info-centra za mlade Osijek; izrada videa na istu temu i njihova promocijaputem društvenih mreža; kampanjama u skladu sa aktualnim procesima u zajednici i na nacionalnoj razini pa i šire;, izrada i podjela različitih promotivnih materijala; 
–  priprema i provedba Hangout aktivnosti u prostoru Info-centra za mlade Osijek – u suradnji sa volonterima Info-centra za mlade, članovima neformalne inicijative mladih kojiprovode različite aktivnosti za mlade, jednom mjesečno imat će aktivnost (predavanje, raspravu, radionicu…) na temu održivog razvoja namijenjenu mladima.
 –  priprema i provedba Radionica na otvorenom u učionici na otvorenom ISKRE Waldorfske inicijative – na različite teme održivog razvoja. Radionice će se pripremati zajedno saučenicima Mladim ekolozima Tehničke škole i prirodoslovne gimnazije Ruđera Boškovića, promovirajući važnost načela održivog razvoja u odgojno-obrazovnom procesu.Radionice su namijenjene mladim srednjoškolcima s područja grada Osijeka; 
– praktični rad na zemlji – u svrhu učenja i promocije lokalne potrošnje i proizvodnje hrane, najprirodnijeg tipa poljoprivredne proizvodnje, gdje se hrana proizvodi i distribuira sa štomanjim onečišćenjem ekosustava s ciljem očuvanja okoliša, poboljšanje kvalitete proizvoda i okoliša, biološke raznolikosti te kvalitete tla, volonteri će zajedno sa zainteresiranimučenicima jednom tjedno pomagati članovima Iskre u obradi tla i uzgoju vrtlarskih kultura, koje se sukladno načelima održivog razvoja ekološki proizvode i distribuiraju unutarzajednice. 
– priprema i provedba tečaja stranog jezika za lokalne mlade  

Sve navedene aktivnosti u projektu te umrežavanje s lokalnim dionicima doprinijet će promociji  programa Europske snage solidarnosti te mogućnosti koje program pruža.

Projekt “Zemlja i mi” je sufinanciran sredstvima Europskih snaga solidarnosti Europske unije.