U okviru posjeta profesora i studenata Fakulteta za socijalni rad iz Indiane (SAD) koji su 17. i 18. svibnja 2011. pripremili i održali radionicu na temu “Kritičko razmišljanje”, te tri prezentacije na teme vezane uz postojeće usluge za mlade u SAD-u u području socijalnih vještina, zapošljavanja i volonterskog uključivanja u zajednicu, PRONI Centar Vam poklanja korištene prezentacije, koje možete preuzeti ovdje.