U okviru projekta “Nasilje? Ne, hvala!“, u pripremi je održavanje jednodnevne konferencije radnog naziva „Nasilje? Ne, hvala!”, koja će se za 120 sudionika održati u petak 12. rujna 2014. godine u Osijeku.
Cilj konferencije, na koju se pozivaju predstavnici institucija i udruga koje se bave prevencijom nasilja, te mladi s područja Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske i Sisačko-moslavačke županije, jeste promovirati prevenciju nasilja kod mladih kroz njihovo aktivno sudjelovanje, kao i podići razinu svjesti kod javnosti o zlouporabi i nasilju među mladima te važnosti promoviranja pozitivnih vrijednosti.
Inače, tijekom konferencije sudionicima će se predstaviti kreativni tematski uratci mladih iz gore spomenutih županija te zajednički raditi na budućim smjernicama međusektorskog rada u području prevencije nasilja među mladima.
Preuzmite prijavnicu i nacrt programa.