PRONI Centar za socijalno podučavanje provodi istraživanje o Razini i potrebama informiranosti mladih od 15 do 30 godina na području grada Vukovara. Istraživanje se provodi u sklopu projekta “I-Strategija” kroz program Erasmus+ financiranog sredstvima Europske unije.

ISPUNI ANKETU 

Projekt će se provoditi u razdoblju od 4. siječnja 2016. do 4. srpnja 2016. godine na području grada Vukovara. Glavni cilj projekta je izrada, promocija i primjena Strategije informiranja mladih na području grada Vukovara.

Upitnik je namijenjen svima od 15 do 30 godina koji dolaze iz Vukovara i onima koji nisu iz Vukovara, ali žive, rade, studiraju ili se školuju u Vukovaru.

Koliko ste informirani, o čemu želite biti informirani i na koji način – recite nam u ovome kratkom, ali vrlo važnom upitniku.