Prevencija nasilja među mladima putem DJ-inga, jedan je osnovnih ciljeva DJ-ing radionica koje su se u okviru projekta “Nasilje? Ne, hvala! “, počele održavati od 25.01. u Vukovaru. Radionice se provode u partnerskoj organizaciji – Mirovna grupa mladih Dunav, a na njoj sudjeluje 10 mladih s područja Vukovarsko-srijemske županije. Inače, u okviru cijelog ciklusa, kojeg vodi voditelj Miloš Tadić, radit će se na obuci mladih s DJ opremom, te stvaranju tematskih DJ setov, koji će se predstaviti javnosti u okviru kampanje “Nasilje? Ne, hvala!”, kao i sudionicima završne konferencije u Osijeku, koja će biti organizirana u rujnu.