Prevencija nasilja među mladima putem Break dance-a, jedan je od osnovnih ciljeva Break dance radionica koje su se u okviru projekta “Nasilje? Ne, hvala!“, počele održavati od 27.02. u Vukovaru. Radionice se provode u partnerskoj organizaciji – Mirovna grupa mladih Dunav, a na njoj sudjeluje 10 mladih s područja Vukovarsko-srijemske županije. Inače, u okviru cijelog ciklusa, kojeg vodi voditelj Danijel Gažo, mladi će pored toga što će usvojiti tehniku ovoga plesa, stvarati tematske plesove, koji će se predstaviti javnosti u okviru kampanje “Nasilje? Ne, hvala!”, kao i sudionicima završne konferencije u Osijeku, koja će biti organizirana u rujnu.